Quiénes somos

Envíe su candidatura a

Känner du ett engagemang för tjejers rättigheter och vill bidra till förändring för tusentals tjejer och unga kvinnor?
Maana söker nu ledamöter för styrelseuppdrag 2023.

Obtener ayuda

¿En qué consiste?

Maana är en feministisk, demokratisk, partipolitiskt- och religiöst obunden samt icke-vinstdrivande ideell förening som grundades år 2010. Vår vision är ett jämställt samhälle därtjejer och unga kvinnor har lika rättigheter och goda livsvillkor. Vi är en stöd- ochutbildningsorganisation som tillhandahåller nätbaserat stöd med jour via chatt, mail och mobilapp. Vi tillhandahåller ett nationellt stöd till alla som identifierar sig som tjej och arbetarpreventivt med kunskapshöjande insatser.

Para el consejo del año 2023, queremos invitar tanto a los miembros actuales como a los nuevos a presentar su candidatura para el consejo, el comité de nombramientos y la función de auditor.
Las funciones para las que buscamos candidatos son:

- Vicepresidente
- Tesorero
- Miembro con responsabilidades de personal (1-2)
- Miembro con responsabilidades de voluntariado
- Suplentes (2)
- Miembro auditor (y un auditor autorizado)
- Comité electoral (2-3)

El tesorero es elegido por dos años, mientras que los demás miembros de la junta, el auditor y el comité electoral son elegidos por un año.La cantidad de tiempo que dediques al trabajo de la junta puede variar, tanto en función de tu función en la junta como del ejercicio económico. Para poder hacer un buen trabajo con las responsabilidades de una junta, usted como miembro de la junta debe ser capaz de dedicar unas dos horas a la semana, además de las reuniones de la junta una vez al mes. En los periodos, puede haber más trabajo.

För samtliga styrelseroller vill vi att du uppfyller följande krav:
– Du ställer dig bakom föreningens värdegrund.
– Du är minst 18 år gammal.
– Du har inga betalningsanmärkningar (Maana kommer att ta en kreditupplysning på de kandidater som nomineras)
– Du identifierar dig som kvinna/tjej och/eller har en identitet bortom tvåkönsnormen.
– Du har för avsikt att vara engagerad i styrelsearbetet genom att närvara vid varje styrelsemöte, årsmöte och vara inläst på föreningens styrande dokument och policys.
– Du förstår att det tillkommer fler uppgifter för dig att engagera dig i.
Du har för avsiktatt vara aktiv i styrelsearbetet.

Es una ventaja si tiene experiencia o gran interés en:
- Liderazgo y responsabilidad del empleador/trabajo de RRHH
- Comunicación, creación de marca y desarrollo empresarial
- Desarrollo y mejora de los métodos de trabajo y cooperación
- Gestión del cambio y desarrollo organizativo
- Recaudación de fondos y responsabilidad de patrocinio (principalmente para el puesto de tesorero)
- Trabajo en el Consejo
Nos esforzamos por contar con un amplio abanico de personas en términos de edad, etnia, religión, idioma, ocupación y experiencia previa.

För att kunna bli förtroendevald krävs medlemskap i Maana. För medlemskap betalar du en årsavgift på minst 50 kronor. Du kommer även få genomgå vårgrundutbildning. Det betalas inte ut något arvode till styrelsen då Maana är en ideellförening. Det finns istället en möjlighet att som styrelseledamot få omkostnadsersättningarför till exempel resor och liknande.

Cuando envíe su candidatura, adjunte su CV e indique qué funciones le interesan y cómo sus competencias pueden reforzar la organización y el Consejo.


Por favor, envíe su solicitud a:
valberedning@tjejjourenvast.se antes del 5 de enero de 2023 a las 17:00.
Revisamos las solicitudes y realizamos entrevistas de forma continua, ¡así que no espere para enviar su solicitud!