Mga Relasyon

Pamilya

Ang mga pamilya ay maaaring magmukhang iba at nangangahulugan ng iba't ibang mga bagay sa mga tao. Karamihan sa mga tao ay karaniwang binibilang ang kanilang mga magulang at kapatid sa kanilang pamilya. Ngunit din ang isa partner, mga kaibigan at mga alagang hayop ay maaaring maging pamilya.

Humingi ng tulong

Relasyon ng pamilya

Ang pamilya ay kadalasang binubuo ng mga taong malapit sa iyo. Sila ay sumusuporta, nagpapalakas at tumutulong sa isa't isa sa buong buhay nila. Ngunit mayroon ding mga pamilya na hindi gumagana nang maayos at maaaring magpahirap sa iyo nang husto.

Ang mga pamilya ay maaaring magmukhang napakaiba at walang mas mahusay kaysa sa iba. Sa isang pamilya, maaaring may isang magulang o ilang matatanda na magkasamang naninirahan. Maaari kang manirahan sa isang pamilya na may dalawang mommy o dalawang tatay. Ang pinakamahalaga sa isang pamilya ay ang pakiramdam mo ay ligtas ka.

Maaari ka ring magkaroon ng isa, o higit pang mga pamilya. Halimbawa, maaaring ikaw ay diborsiyado ang mga magulang at samakatuwid ay may parehong bonus na mga magulang at mga kapatid. Maaari mo ring isama ang mga kaibigan at alagang hayop, o mga taong kasama mo para sa iyong pamilya. Isa lang talaga ang makapagpapasya kung sino o sino ang itinuturing mong bahagi ng iyong pamilya.

Sa kabilang banda, palagi kang may mga responsableng tagapag alaga na dapat tiyakin na ang mga bata sa pamilya ay may kung ano ang kailangan nila upang makaramdam ng mabuti.

Ngunit kung minsan ang mga matatanda sa pamilya ay hindi tumatagal ng responsibilidad para sa kapakanan ng mga bata. Halimbawa, maaaring ito ay dahil ang mga matatanda mismo ay nakakaramdam ng masama, o may sakit. Maaari ring hindi tinatanggap ng mga magulang ng isang tao ang isa para sa kung sino ang isa. Pagkatapos ay maaaring pakiramdam napakahirap at mahirap na mapipilitang mabuhay sa isa't isa.

Lahat ng bata ay may karapatang makaramdam ng kabutihan. Kung ang isang tao sa inyong pamilya ay naglalantad sa inyo, halimbawa, ng karahasan o iba pang paglabag, may tulong na magagamit! Hindi ka kailanman nag iisa.