Självskada

Fysisk självskada

Självskada eller ​​självskadebeteende betyder att en medvetet skadar den egna kroppen. Detta kan innebära en direkt skada mot huden eller annan fysisk skada. Att göra sig själv illa är ett symptom på att en inte mår bra. 

Få hjälp

Varför skadar man sig själv?

Det är lätt att tänka att självskadebeteende är vägen till att ta sitt liv. Det handlar många gånger om att försöka ta kontroll och att orka fortsätta leva. 

Många berättar att det handlar om att hantera och ventilera övermäktiga känslor och ersätta dessa känslor med fysisk smärta. 

Det finns många gånger en anledning bakom beteendet och anledningen och ens varför kan vara olika för olika personer. Det kan tex vara en känsla av självhat, känsla av kontroll, tvångstankar eller känsloreglering.

Att skada sig själv kan för en kort stund kännas som att det hjälper med jobbiga känslor och tankar men har långsiktiga negativa konsekvenser. Det kan vara konsekvenser som ökad ångest, skam- och skuldkänslor samt känslor av misslyckande. Det är lätt att det blir en ond cirkel som är svår att komma ur. 


Våga be om hjälp

Försök prata med en trygg vuxen för att få hjälp. Det är viktigt att söka hjälp, så att du får prata med någon och kan dela med dig av dina känslor och tankar.

Om du vill veta mer om självskada kan du också vända dig till Shedo som arbetar med stöd och kunskapshöjning till den som lider av självskadebeteende.

Du kan också prata med oss här på Maana.

Om man är orolig för en kompis eller anhörig så är det en bra idé att fråga hur den mår. Man kan erbjuda sig att följa med till kuratorn eller kanske hjälpa till att prata med någon vuxen som man litar på.