Alkohol & droger

Snusning

I snuset finns nästa 2 500 kemiska ämnen där många också är giftiga. Det kan till exempel vara bly, arsenik och nickel. När du stoppar in snusen under läppen så frigörs alla de ämnen som finns i snuset. De sprids via slemhinnorna i läppen och sedan ut i blodet.

Få hjälp

Lätt att bli beroende

De flesta av oss vet idag att snusning inte är inte bra för oss och våra kroppar, men ändå är det många som börjar snusa.

Det kan finnas flera olika anledningar till varför man börjar snusa. Det kan till exempel vara på grund av grupptryck eller för att man tycker det känns skönt.

Men det finns också ämnen i snus som gör att man blir beroende, som till exempel nikotin. Nikotin är ett giftigt ämne som är väldigt beroendeframkallande. Det kan vara känslan av att snusa eller suget av nikotin som gör det svårt att vara utan snus.

Man måste vara 18 år för att köpa snus eller andra varor med tobak i.