Våld & kränkningar

Diskriminering

Ordet diskriminering betyder olika saker beroende på hur det används. I vardagliga sammanhang brukar ordet användas för att beskriva om en person blivit orättvist eller dåligt behandlad på något sätt. Diskriminering enligt lagen är när en person missgynnas eller kränks på grund av vissa anledningar och i vissa situationer.

Få hjälp

Diskriminering på olika grunder

Diskriminering handlar mycket om fördomar. Vissa människor tror att andra personer ska vara på ett visst sätt baserat på till exempel hur de ser ut, vilket kön de har eller vilken hudfärg de har.

Det finns exempelvis fördomar om att kvinnor inte kan något om teknik eller bilar, att personer med funktionsvariation inte kan göra vissa arbetsuppgifter eller att unga personer är sämre på att ta ansvar än äldre.

En chef på ett bilföretag som har de fördomarna kanske aldrig kommer att anställa en tjej som är jättebra på teknik, en person med en funktionsvariation som är väldigt duktig eller en ung person som tar mycket ansvar. För den arbetsgivaren kommer kanske aldrig ta chansen att ens läsa deras ansökningar eller att träffa dem. Det är exempel på när personer utsätts för diskriminering.

För att det ska räknas som diskriminering enligt lagen måste personen missgynnas eller kränkas baserat på en eller flera av diskrimineringsgrunderna.

Det finns idag sju diskrimineringsgrunder enligt lagen. Här nedanför kan du se vilka:

• Kön
• Könsidentitet och uttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning/funktionsvariation
• Sexuell läggning
• Ålder

De sju grunderna har man valt ut för att de är dem vanligaste grunderna för diskriminering. De flesta personer som utsätts för diskriminering och behandlas orättvist gör det på grund av någon eller flera av de sju grunderna. Om man till exempel är tjej och har en funktionsvariation kan man diskrimineras både på grund av sitt kön och på grund av sin funktionsnedsättning.

För att det ska ses som diskriminering enligt lagen måste det också ske i vissa situationer. Dessa situationer är till exempel:

• I skolan eller på universitet/högskola
• När du söker en plats på en utbildning
• På jobbet, eller när du söker ett jobb
• I hälso- och sjukvården
• När du har kontakt med myndigheter, till exempel polisen, arbetsförmedlingen eller socialtjänsten
• När du vill hyra en bostad.

Men diskrimineringslagen gäller inte i alla lägen och alla situationer. Om en annan privatperson kränker eller behandlar dig dåligt på grund av en av diskrimineringsgrunderna, till exempel för att du är homosexuell, räknas inte det som diskriminering enligt diskrimineringslagen. Däremot kan det räknas som ett annat brott som olaga hot, trakasserier, hatbrott, misshandel eller liknande.

Här kan du läsa mer om detta.


Upplever du diskriminering?

För att komma till rätta med orättvisor ges ibland extra stöd till de personer eller grupper som diskrimineras. Det kan till exempel handla om att en elev som har svårt för matte ska få extra hjälp i matte. Eller att en person som sitter i rullstol ska ha företräde att gå på toaletterna med bred dörr.

Det kan också handla om att idrottsföreningen bestämmer att tjejer ska få den bästa träningstiden, för att fler tjejer ska börja spela fotboll och tycka att det är roligt, även om det är fler killar som spelar fotboll i föreningen. Det här är inte diskriminering utan ett sätt att försöka jobba mot ojämlikhet och orättvisor.

Diskrimineringsombudsmannens hemsida finns mer information om diskriminering. Där kan du också göra en anmälan om du har blivit utsatt. Om du blivit dåligt behandlad eller kränkt av en annan privatperson kan du anmäla detta till polisen. 

Kom ihåg att ingen får utsätta dig för diskriminering! Det är aldrig ditt fel om någon behandlar dig dåligt. Du har rätt att få stöd och hjälp.