Om oss

Material

Här har vi samlat nedladdningsbart material för dig som vill sprida informationen om vår verksamhet. Genom att stötta vårt arbete stöttar du också unga som lever i utsatthet.

Få hjälp

Hjälp oss att nå ut

Genom att sprida information om Maanas verksamhet kan vi ge stöd till fler unga. Vi finns på Tiktok, Instagram, Facebook och Linkedin. Följ oss gärna där för att ta del av mer material och kampanjer.

Den som söker stöd hos oss är alltid anonym och vi vet att vi därför ofta är den första kontakten för den som mår dåligt, lever i utsatthet eller har en hemlighet att berätta. Hos oss kan den stödsökande prata om allt – vi möter unga på deras villkor.

Vi har digitala paket som går ut till ungdomsmottagningar vårdcentraler med UPH, skolor och andra verksamheter som önskar material.

För att ta del av detta, maila: matilda.soderqvist@tjejjourenvast.se

Tack för att du hjälper oss att nå ut till fler unga!

Till informationsmaterial

Våra rapporter

Varje år genomför vi enkätundersökningar där vi frågar hur unga har det. Resultatet samlas sedan i en årlig rapport.

Undersökningarna ger oss ytterligare information om hur våra unga mår men också vad de har för behov av stöd och hjälp. Tillsammans med våra samtal ger detta oss en unik inblick och kunskap om målgruppen.

Till rapporter

Verksamhets-rapporter

Maana har en tydlig verksamhetsstrategi och målbild. Vår strategi löper över tre år och ligger som grund för alla våra beslut.

Varje år upprättas rapporter och utvärderingar om vår verksamhet, dessa redovisas och antas årligen på föreningens årsmöte i mars.

Till verksamhetsrapporter