Om oss

Anlita oss

Maana har sedan 2010 föreläst om unga och deras livssituation. Vi har gedigen kunskap och erfarenhet om barn och unga, i våra föreläsningar ger vi en unik inblick i tjejer och killars livssituation och mående.

Vi utgår alltid från föreningens undersökningar och statistik tillsammans med aktuell forskning. I våra föreläsningar ger vi konkreta verktyg för att du ska vara en trygg vuxen och kunna ha svåra samtal med unga.


Våra föreläsningar och utbildningar:

Ungas digitala liv.

Barn och unga är ständigt uppkopplade där sociala medier, gaming och streamingplattformar är en naturlig del av deras liv. Det här har en stor påverkan på deras livssituation och mående. Många vuxna har dålig kunskap om och förståelse för det som sker på nätet.

I den här föreläsningen ger vi en unik inblick i vad barn och unga gör och möter på internet. Du som vuxen får konkreta verktyg i hur du kan agera, stötta och samtala med barn och unga om deras nätvardag.

Innehåller följande ämnen:
– Internet och sociala medier
– Hur använder barn och unga sociala medier
– Hur påverkas barn och unga av sociala medier, influencers och trender
– Utsatthet på nätet
– Konsekvenser av att vara utsatt
– Hur kan jag som vuxen hjälpa
– Vad säger lagen
– Svåra samtal och bemötande

Föreläsningen är 90 minuter ex pauser


Ungas livsvillkor – psykisk ohälsa & våldsutsatthet.

Den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar, de påverkas av flera olika saker såsom skolmiljö, prestationskrav och våldsutsatthet. Vi belyser de olika situationerna som många unga står inför, hur deras psykiska mående påverkas och hur en som vuxen kan hjälpa.

I den här föreläsningen ger vi en inblick i hur barn och unga mår och orsakerna till detta. Vi utgår från föreningens undersökningar och statistik tillsammans med aktuell forskning. Vi ger konkreta verktyg utifrån vår samtalsmetodik för att du ska vara en trygg vuxen och kunna bemöta unga i svåra samtal.

Innehåller följande ämnen:
– Skolmiljö
– Prestationskrav
– Våld i ungas relationer
– Unga som utsätter
– Psykisk ohälsa
– Hur kan jag som vuxen hjälpa
– Svåra samtal och bemötande

Föreläsningen är 90 minuter ex pauser


Ungas livsvillkor – föreningsliv

Föreningslivet har en stor positiv inverkan på ungas liv och mående. Som engagerad vuxen i en förening kan en ställas inför situationer som en inte har kunskap om eller är förberedd inför. Många unga har stort förtroende för sin tränare och ledare och det är ofta där en vågar berätta om hur en mår och har det. 

I vår föreläsning ger vi en unik inblick i tjejer och killars livssituation och mående. Fokus ligger på att du som vuxen ska ha konkreta verktyg för att kunna hantera olika situationer och samtal som uppstår.

Maana finns med som utbildare i RF SISU Västra Götaland och RF SISU Hallands utbildningskatalog. Kontakta din lokala idrottskonsulent för mer information.

Innehåller följande ämnen:
– Prestationskrav inom idrotten
– Utsatthet inom föreningsliv
– Psykisk ohälsa
– Hur kan jag som vuxen hjälpa
– Svåra samtal och bemötande

Föreläsningen är 90 minuter inkl pauser


Vem kan anlita Maana?

Vi utbildar din arbetsplats, vårdnadshavare, vuxna som arbetar med unga eller inom det område ni behöver stärkas.

Vi utgår alltid ifrån barn och ungas perspektiv, där förklaringsmodellerna kring ungas livssituation utgår från organisationens statistik och undersökningar och är dessutom är förankrad i den samtida forskningen. Genom att ge konkreta verktyg vill vi hjälpa vuxna att bli bättre på att förstå och bemöta unga.

Våra föreläsningar och utbildningar är digitala. Vi deltar även gärna i paneldebatter, nyhetsinslag, forskningsansatser, eller andra evenemang där vi kan göra det vi gör bäst, lyfta ungas röster!

Du är välkommen att höra av dig till oss här oavsett vilken form av samverkan du har i åtanke. 

För förfrågan och bokning: utbildning@maana.se eller via formulär nedan.

Utbildningsförfrågan

"*" indicates required fields

GDPR*