Relationer

Familj

Familjer kan se olika ut och betyda olika saker för människor. De flesta brukar räkna sina föräldrar och syskon till sin familj. Men också ens partner, vänner och husdjur kan vara familj.

Få hjälp

Familjerelationer

En familj består ofta av personer som står en nära. De stöttar, stärker och hjälper varandra genom hela livet. Men det finns också familjer som inte fungerar lika bra och som kan få en att må väldigt dåligt.

Familjer kan se väldigt olika ut och inget är bättre än det andra. I en familj kan det finnas en förälder eller flera vuxna som lever tillsammans. Du kanske lever i en familj med två mammor eller två pappor. Det allra viktigaste i en familj är att du känner dig trygg.

Man kan också ha en, eller flera familjer. Man kanske till exempel har skilda föräldrar och därför har både bonusföräldrar- och syskon. Man kan också räkna in vänner och husdjur, eller personer man är ihop med till sin familj. Det är egentligen bara en själv som kan bestämma vem eller vilka som man anser ingå i sin familj.

Däremot har man alltid ansvariga vårdnadshavare som måste se till att barnen i familjen har vad de behöver för att må bra.

Men ibland tar de vuxna i familjen inte ansvar för barnens välmående. Det kan till exempel vara för att de vuxna själva mår dåligt, eller är sjuka. Det kan också vara så att ens föräldrar inte accepterar en för den man är. Då kan det kännas väldigt svårt och jobbigt att tvingas leva med varandra.

Alla barn har rätt att må bra. Om någon i din familj utsätter dig för till exempel våld eller andra kränkningar finns det hjälp att få! Du är aldrig ensam.