Familj

Att bo i familjehem

Om man av olika anledningar inte kan bo hemma finns det någonting som heter familjehem. Du bor då hos en annan familj och du kan få bo där olika länge.  

Få hjälp

Varför behövs familjehem?

Det kan finnas många anledningar till varför man bor i ett familjehem. Det kan handla om att ens föräldrar har problem som går ut över dig som barn, där du inte får den omsorg som du har rätt till och behöver.

Det kan också vara så att du som är ung har egna svårigheter som gör att du under en period inte kan bo hemma. Det kan till exempel vara att man använder droger eller utsätter sig för någon annan fara.

Det är socialtjänsten som tar ett beslut kring ifall ett barn ska flytta till ett familjehem. De ska först se om det finns någon nära som kan ta emot dig och eventuella syskon. Det kan vara en släkting eller en nära vän till familjen.

Alla familjehem måste utredas för att bli godkända. Det är för att det ska bli så tryggt och bra som möjligt för dig som barn. Det här gäller även om det är en familj som du redan känner.


Familjehem mot din vilja?

Ibland kan det hända att socialtjänsten beslutar att ett barn måste flyttas till en annan familj mot barnets och föräldrarnas vilja. Det här beslutet ska tas för barnets bästa och för att barnet ska få det så tryggt som möjligt. 

När det händer så fattar en domstol ett beslut enligt något som kallas LVU – “lagen om vård av unga”.

Barn som inte längre bor hos sina föräldrar har rätt att hålla kontakten med sin familj och släkt. Ibland kan det vara så att ett barn inte vill ha kontakt med sin familj. Då är det viktigt att berätta det för socialtjänsten eller en annan vuxen som du litar på, så att de kan hjälpa till.

I vår app kan du läsa mer om vilket stöd du som barn kan få. Du kan också prata med oss i chatten!