Våld & kränkningar

Det finns många olika typer av våld och man kan vara utsatt för flera typer samtidigt. Man kan bli utsatt för våld av olika människor, till exempel en partner, en kompis, någon i ens familj eller en okänd person. Här förklarar vi olika typer av våld. 

Få hjälp

Våld och kränkningar kan se ut på olika sätt och ibland syns det inte utanpå. Därför kan också vara svårt att veta vad som räknas som våld och om man blivit utsatt. Men ofta får man en känsla av att något inte är rätt, och man kan känna obehag i magen.

Det kan kännas svårt att prata med andra om vad man blivit utsatt för. Många gånger känns det skamfyllt, och det är vanligt att man tror att det är ens egna fel. Men ingen får göra dig illa eller få dig att må dåligt – varken fysiskt eller psykiskt. Ingen får till exempel slå dig, kalla dig elaka saker, tvinga dig till något eller utsätta dig för sexuella övergrepp.


Trakasserier

Trakasserier kan till exempel vara kommentarer, nedsättande skämt, gester eller mobbing. Att bli utsatt för trakasserier kan kännas väldigt svårt och jobbigt. Men det finns hjälp att få.

Mer om trakasserier

Diskriminering

Diskriminering sker när en person eller en grupp människor behandlas sämre än någon annan i samma situation. I lagen om diskriminering står det att det är förbjudet att någon behandlar dig dåligt eller orättvist. 

Mer om diskriminering

Våld

Våld kan se ut på olika sätt och ibland syns det inte utanpå. Ordet våld kan kännas främmande för många och kanske vara svårt att prata om.

Mer om våld

Sexuellt våld

Det finns flera olika typer av sexuellt våld i samhället. Gemensamt för all typ av sexuellt våld är att någon eller några går över ens egna gränser.

Mer om sexuellt våld

Fråga advokaten

Hej, min dotter har berättat om att hon har blivit utsatt för sexuell övergrepp. Vi gjorde polisanmälan och dottern fick förhöras. Vi föräldrar fick inte vara med och vi fick ingen information. Nu har vi fått brevet att polisen lägger ner ärendet pga man har inte hittat några bevis. Hur går man vidare med detta så min dotter för hjälp?

Om ärendet har blivit nedlagt har ni rätt att begära överprövning av nedläggningsbeslutet, vilket är en begäran om att få beslutet ändrat. En överprövning görs skriftligen och skickas till den myndighet där beslutet fattades.

Se alla frågor och svar

Om mitt ex har hotat mig på snap och jag anmäla det, måste mina föräldrar gå med till polisen?

Du kan välja att göra polisanmälan på egen hand, dock kommer dina föräldrar informeras om din anmälan om du är under 18 år. Om du sedan blir kallad till polisförhör behöver inte dina föräldrar följa med. Som brottsoffer har du oftast rätt att få ett målsägandebiträde som närvarar under polisförhör.

Se alla frågor och svar

Det finns hjälp att få

Chatta med oss

Prata anonymt med oss genom vår chatt eller ansök om en digital storasyster. Du behöver inte säga vem du är och du kan prata det som är viktigt för dig.

Vår chatt

Vår app Stella

I appen kan du kan få stöd och hjälp kring ämnen som känns jobbiga. Du kan göra övningar som hjälper när man mår dåligt och skriva dagbok.

Stella

Ställ en fråga

Här kan du kan ställa anonyma frågor till vår psykolog eller vår advokat. Svaret publiceras sedan här. Du kan också läsa andras frågor och svar.

Ställ en fråga