Få hjälp

Fråga advokaten

Här hos Fråga advokaten har du möjlighet att ställa anonyma frågor som rör lag och rätt till en advokat. Scrolla ner för att läsa andras frågor och advokatens svar.


Frågor och svar

Frågorna besvaras av en advokat som Maana samarbetar med och publiceras tillsammans med svaren här på denna sidan ungefär en gång i månaden. Har du en fråga eller fundering som du vill ha hjälp med, skicka in en anonym fråga genom formuläret nedanför. Du som frågar är alltid anonym. Fråga advokaten möjliggörs i samarbete med LOWI Advokater.

Vi som arbetar på LOWI Advokater har ett stort samhällsengagemang och brinner för juridiken som rör människor. Alla behöver vi någon gång i livet juridisk vägledning och då finns vi på LOWI Advokater för dig. Dina rättigheter är vårt främsta uppdrag och vi gör alltid vårt yttersta för att uppnå konkreta resultat. Välkommen!


Fråga advokaten

Här skriver du in din fråga till våra advokater

Frågor och svar

Hej. Jag bor hos mitt ex och han kritiserar allt jag gör. Han vill ha koll på vad jag gör med min mobil.. när jag går och lägger mig och när jag går upp på morgonen. Han vill även veta allt jag gör på dagarna. Är detta okej behandling? 

Vårt svar till dig beror på om ditt ex läser dina meddelanden med din tillåtelse, eller om han gör det i hemlighet utan din kännedom. Om du tillåter honom läsa dina meddelanden så är det inte straffbart. Om han däremot läser dina meddelanden olovligen skulle det kunna utgöra ett straffbart förfarande som kallas olaga dataintrång.

Det du beskriver skulle – i en bredare kontext – kunna klassificeras som att du utsätts för ett psykiskt våld, vilket givetvis inte är en okej behandling. Psykisk misshandel är i dagsläget inte är kriminaliserat enligt svensk lag. Det är emellertid en brottsrubricering som regeringen föreslagit ska införas i brottsbalken. Om eller när psykisk misshandel införs som en egen brottsrubricering i brottsbalken återstår därför att se.

Tillägg från Maana: Det är aldrig ok att någon försöker kontrollera dig, och det du gör. Hos oss på Maana kan du prata om allt.


Hej! Jag undrar lite om jag är utsatt för en typ psykisk misshandel/nån typ av brott av mitt ex. Han skriver sms om att jag är vidrig, att jag borde söka jobb (är arbetslös men mammaledig och ensamstående), att han ska komma hem till mig, att alla hans & mina egna vänner tycker illa om mig. Han kan ibland ringa om och om igen under flera minuter så att jag ej kan använda min telefon. Trycker jag upptaget ringer han igen, samtidigt som han skriver elaka sms. Anledningen till att jag inte kan blockera hans nummer är för att han är min sons pappa och vi måste ha kontakt.

Men är detta verkligen okej? Är det något jag bara ska stå ut med? Det känns inte helt lagligt, jag mår ju fruktansvärt över sakerna han skriver och det får mig ibland att känna mig helt värdelös som mamma, antagligen det han vill få mig att känna.

Detta kan vara ett brottsligt agerande exempelvis i form av ofredande, se brottsbalken 4 kap 7 §. Detta då din f.d. man utsätter dig för flertalet störande kontakter vilket påverkar ditt mående negativt.

Du kan polisanmäla detta varpå polisen kommer att inleda utredning och hålla förhör med dig. Det kan vara bra att spara telefonkontakterna för att visa upp under förhöret. Särskilt kontakter där du uttryckligen har bett honom att upphöra med sitt agerande varefter han fortsatt. Det är viktigt att veta att din f.d. man kommer att få veta om polisanmälan. Då ofredandet har skett i nära relation har du även rätt till ett målsägandebiträde, det vill säga en advokat eller jurist som utses av domstol för att bevaka dina intressen inom ramen för brottmålsprocessen. Du kan lämna önskemål om ett specifikt målsägandebiträde till polisen.   

Gällande den fortsatta kontakten mellan dig och din f.d. man behöver inte denna ske via telefon, förutom om det finns en juridisk verkställbar dom eller överenskommelse därom. Du kan exempelvis informera honom att det är ohållbart med fortsatta telefonkontakter utifrån hans agerande men att du ordnat så ni kan fortsatt hålla kontakt om viktiga saker rörande barnet via exempelvis en särskild mailadress.  


Hur går jag till väga när man får trakasserier och påståenden som inte stämmer när avsändaren skriver anonymt både vykort och Google recensioner?

Det framgår inte av din fråga vad det är för påståenden eller uppgifter som framkommer i vykorten eller på internet men det kan vara så att agerandet utgör ett brott. Det finns olika brottstyper som kan bli aktuella i liknande situationer såsom förtal, förolämpning eller ofredande.

Vad gäller brotten förtal och förolämpning är huvudregeln att åklagaren inte väcker talan i sådana brott, och det betyder att åklagaren inte driver den typen av brottmål i domstol. Däremot kan det brottsutsatte göra det, själv eller genom att anlita juridiskt ombud. Brottet ofredande kan bli aktuellt om kontakten är väldigt frekvent och störande på ett hänsynslöst sätt samt om meddelandenas innehåll är ägnat att kränka din frid. Upprepade ofredanden kan även klassificera som ”Olaga förföljelse” – d.v.s. ”stalking”.

Eftersom breven sker från anonym är det svårt att gå vidare i en polisutredning och slutligen rättegång.

Trots det rekommenderar vi alltid att polisanmäla händelser då man känner sig utsatt för trakasserier eftersom det är polisens arbete att utreda om brott begåtts. Även när man inte vet vem som är gärningsmannen. Det är även bra att spara breven eller fotografera dem, samt ta skärmdumpar, för att spara bevisning. Det kan vara så att personen utsatt flera för liknande saker och polisen kan komma framåt i en utredning med hjälp av flera brottsoffers medverkan.


Om en person är hotfull, kan man anmäla det till polisen?

Om en person uttrycker hot mot dig så kan det handla om olaga hot vilket är brottsligt. De hot som är brottsliga och som man kan anmäla till polisen är hot som handlar om att personen vill skada dig eller andra personer, djur eller föremål som har betydelse för dig. Handlingen blir brottslig om syftet med handlingen är att du ska känna en allvarlig fruktan (bli rädd) för din egen säkerhet, annans säkerhet eller för din egendom.


Hejsan, jag är en äldre tjej med handikapp som undrar något som kanske är ovanligt. Mitt ex har gjort mig sjuk pga att han är narcissist. Jag har fått ångest, depression, är extremt ensam och kan knappt gå ut längre sedan jag träffade honom. Är det ett brott och kan man anmäla det?

Man kan anmäla allt som är brottsligt enligt vår lagstiftning. Att vara narcissist är inget brott i sig även om det kan påverka människor runt omkring på ett mycket negativt sätt. Om det däremot är så att personen har hotat dig, tvingat dig, utsatt dig för våld eller liknande så kan det vara brottsligt. Du kan alltid kontakta polisen och berätta om vad personen utsatt dig för så kan polisen avgöra om det är aktuellt att ta upp en polisanmälan om brott. Lycka till!

Tillägg från Maana: Det låter som om du varit med om något du upplever som jobbigt. Det är aldrig ok för någon att gå över dina gränser, som det låter som att ditt ex har gjort. Du kan alltid komma in och prata om dina funderingar och känslor kring detta i vår chatt. Här hittar du också andra organisationer som du kan få stöd av.


Hej! Här om dagen när jag var ute på krogen så blev jag väldigt full och en man erbjöd sig att följa mig hem då mina vänner inte var där. Jag kommer inte ihåg så mycket av promenaden hem och jag kommer inte ihåg när vi gick in i lägenheten. Men jag vet att vi hade sex men kommer bara ihåg väldigt små fragment av det. Kommer ihåg att jag hade en spyhink i sängen och låg och spydde under tiden. Tillslut bad jag honom att gå hem vilket han gjorde men jag har inget minne av att han gick, efter det kommer jag inte ihåg någonting alls men gissar att jag somnade. Jag var alltså väldigt berusad när detta hände, så jag vet ju inte om jag har tackat ja till sexet eller inte för jag kommer ju knappt ihåg något?

Jag mår extremt dåligt av detta och vet inte riktigt vem jag ska prata med det om. Och skyller mycket på mig själv då jag förstår att det var dumt att låta honom följa mig hem. Om man skulle anmäla detta, finns det ens något polisen kan göra då jag inte har några bevis?

Det du berättar att du har utsatts för kan utredas såsom våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt. Du kan anmäla detta till polisen och begära ett målsägandebiträde i processen. Målsägandebiträdets roll är att vara ett stöd för dig och tillvarata dina intressen. Enligt nuvarande lagstiftning ska man försäkra sig om att den andre verkligen vill ha sex och man får t ex inte utnyttja någons berusning eftersom det då kan vara fråga om våldtäkt.

I dessa typer av fall är det vanligt att det inte finns särskilt mycket andra bevis utöver brottsoffrets egen berättelse. Det är därför viktigt att man noga, detaljerat, sammanhängande och självupplevt berättar vad det är som har hänt. Som bevisning kan polisen även höra vänner, bekanta eller andra som du har berättat själva händelsen för eller som kan vittna om att ditt mående har försämrats efter händelsen. Oaktat bevisläget kan du alltid göra en anmälan och låta polisen utreda saken.

Det är sedan åklagaren som beslutar om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal. Om bevisläget är tillräckligt för att väcka åtal kommer det att bli en huvudförhandling i tingsrätten. Om åklagaren däremot tror att det inte går att bevisa utom rimligt tvivel att brott har begåtts kommer förundersökningen att läggas ner. Det är dock omöjligt att avgöra på förhand och ingenting du behöver ta ställning till när du anmäler händelsen till polisen.

Tillägg från Maana: Det låter som om du varit med om något du upplever som jobbigt. Det är aldrig ok för någon att gå över dina gränser. Du kan alltid komma in och prata om dina funderingar och känslor kring detta i vår chatt, eller ansöka om att få en digital storasyster. Här hittar du också andra organisationer som du kan få stöd av. Du är inte ensam!


Hej, jag är en 21 årig tjej. Jag ska på en rättegång i oktober, och jag är tilltalad. Det är jag som är misstänkt för brott. Och jag vill få ett slut på detta men samtidigt vill jag verkligen inte gå dit. Om man vägrar gå dit är det polisen eller kriminalvården som kommer och hämtar en då? Och vad händer då?

Hej. Om du har blivit så kallat ”delgiven” en kallelse att inställa dig till rättegången, så har du en skyldighet att dyka upp. Idag delges de flesta på förenklat sätt, genom två brevutskick bara. Om du inte kommer, vilket jag får förstå dig som att du helst inte vill, kan det innebära att olika saker kan ske lite beroende på omständigheterna.

När man blivit delgiven och inte dyker upp kan domstolen besluta att man ska betala vite. Det beloppet uppgår vanligen till 4 000 kronor. Sådan information hittar du på kallelsen som du fick från tingsrätten.

Beroende på vilket brott du står åtalad för kan domstolen kan domstolen hålla förhandling i din utevaro och döma i målet. Du går då miste om din chans att berätta i förhör hur du ser på saken, vilket kan, beroende på omständigheterna, vara till nackdel för dig. Om det blir så är det sannolikt att det kommer vara dina polisförhör som ligger till grund för rättens bedömning.

Om domstolen anser att man inte kan döma utan att du är där, ställer de in förhandlingen och bokar in ett nytt datum. Då bokas förhandlingen som sagt om och du kallas på nytt, då med risken att betala ett ännu högre vite om du inte dyker upp då.

Om domstolen ser skäl till det, kan du mycket riktigt bli hämtad av polisen, efter tingsrättens beslut. Oftast till en annan dag. De letar då upp dig på ställen som de tror att du kan befinna dig på och hämtar in dig.

Domstolen kan besluta att du ska omhändertas (häktas). Då blir du hämtad och kan bli sittande maximalt 18 timmar före utsatt förhandling. Det kan alltså leda till att man får sitta flera timmar före förhandlingen startar, vilket kan upplevas som obehagligt.I sista hand kan domstolen välja att häkta dig i din utevaro. Då blir du efterlyst och polisen har då i uppdrag att gripa dig så snart som möjligt.

Detta svar är grundat på att du inte vill åka dit. Det kan finnas andra omständigheter som gör att man lagligen inte behöver dyka upp, såsom exempelvis vid allvarlig sjukdom som kan innefattas inom något som kallas för ”laga förfall”. Då din fråga inte handlat om det omfattas inte svaret av sådana situationer. Mot läkarintyg kan man få förhandlingen inställd.

Om du står åtalad för ett brott kan du, beroende på brottet och andra omständigheter, ha rätt till en offentlig förvarare och du bör då ha fått en sådan av domstolen. Din offentliga försvarare kan då hjälpa dig med stöttning inför förhandlingen. Du kan även anlita ett så kallat privat försvar, men då är det bra att känna till att du bekostar arvodet för denne själv.


Hej! Jag blir utsatt för brott. Mitt problem är stalking samt övervakning och förtal. Personen har även problem med min funktionsvariation, och verkar ha fått för sig fördomsfullt att den orsakar problem med logik och hallucinationer, vilket är rätt bisarrt och långsökt. Han har även gett sig tillgång till min privata information. Det är ständiga kontaktförsök och hot ifall man inte ger honom uppmärksamhet. Han förolämpar, har negativa åsikter om vad man än gör och inte gör. Övervakningen och stalkingen pågår på en daglig basis. Hur olagligt är detta, och vad kan jag göra för att få det att sluta?

Det låter som en mycket påfrestande situation att leva i. Inledningsvis ska jag säga att om du inte redan klargjort för personen att du inte vill att hen kontaktar dig är det viktigt att du gör det. Det du beskriver skulle kunna vara brottsligt och flera olika brottstyper som exempelvis olaga hot, ofredande, förolämpning och olaga integritetsintrång skulle kunna aktualiseras.

Eftersom du beskriver att du utsätts för upprepade brott skulle också kunna utgöra olaga förföljelse eller s.k. stalkning. Rådet är därför att du polisanmäler händelserna och får det utrett av polisen. En ytterligare möjlighet för att få hen att sluta med sitt beteende är att ansöka om kontaktförbud. Om du beviljas kontaktförbud och personen fortsätter kontakta dig begår personen ett brott varje gång hen försöker kontakta dig. Det är viktigt att polisanmäla även i de fallen.


Hej, jag måste fråga er, jag gjorde något väldigt dumt härom dagen. Jag ville prova att beställa ett receptbelagt läkemedel online. Jag vet att det var extremt dumt gjort av mig. Jag vet inte ens varför jag gjorde det? Jag bara gjorde det och blev så klart blåst på tusen kronor och när gärningsmannen krävde tretusen kronor till så vägrade jag och blockade mailadressen och mobilnumret. Men samma kväll så fick jag ett personligt mordhot skickat till mig. Jag blev skiträdd och har polisanmält. Brottsoffrerjouren kommer också att kontakta mig. Men blev så rädd att jag tog bort den mailen och blockade swishnumret. Köpte också självförsvarsspray. Jag kollade swishnumret och det fanns många varningar om att det var bedrägeri och att den personen mordhotat många.

Känns lite bättre. Men är ändå i chock. Jag vet att det jag gjorde var jätte dumt gjort av mig. Men vi alla gör saker utan att tänka. Nu vet jag inte vart detta kan leda men kan jag hamna i trubbel för detta? Jag gjorde ju trots allt en sak fel.

Hej och tack för din fråga. Som jag förstår din fråga så har du försökt beställa ett receptbelagt läkemedel som du inte har recept för. Det framgår inte av din fråga om läkemedlet är narkotikaklassat, varför jag kommer besvara båda scenarierna.

Om du köper ett narkotikaklassat läkemedel kan du göra dig skyldig till narkotikabrott enligt 1 § Narkotikastrafflagen. Eftersom du dock inte lyckats med ditt köp kan du inte bli dömd för ett fullbordat brott, utan i så fall handlar det om ett brott på försöksstadiet, vilket hanteras i Brottsbalkens 23 kapitel. Om det inte handlar om ett narkotikaklassat läkemedel kan det ändå vara olagligt att köpa det utan recept, för det fall det faller inom ramen för lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 3 §. Så är fallet om läkemedlet har inneboende egenskaper som medför fara för människors liv eller hälsa och som används i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan.

I övrigt beskriver du att du blivit utsatt för hot och påtryckningar från en okänd gärningsperson. Det kan i sig innebära att du blivit utsatt för ett eller flera brott, nämligen försök till utpressning och olaga hot. Du kan polisanmäla det. Värt att tänka på är också att en så kallad försvarsspray kan vara olaglig att inneha, nämligen om den är tillståndspliktig. Det finns emellertid vissa som inte är tillståndspliktiga, och därmed inte faller inom ramen för ett så kallat vapenbrott (ringa). Hoppas du fick svar på din fråga!


Hej, jag är en gift 31-årig kvinna som har haft en släkting till min man rätt nära oss. Han är yngre och vi har stöttat han och han har stöttat mig i mitt dåliga mående. Har mått riktigt dåligt en längre tid. 2018 var han hos oss efter en större kris i familjen. Där vi råkade kyssas, jag sa nej till mer. Efter det har han tjatat om att ha sex och jag har gång på gång sagt nej. Ja har fått bilder och ibland skickat någon bild. (Naket). Det har känts skönt stundtals för mitt superdåliga självförtroende. Men jag har samtidigt mått dåligt. Iallafall slutade han inte tjata, och 2021 var det dåligt med min man efter att vi fått vårt andra barn. Så ja föll dit, jag gav efter hans tjat om sex… så vi hade sex, sen ”dissade” han mig.

För att sedan fortsätta smickra mig o tjata. Vi hade sex tre gånger totalt under 2021, sen har ja mått så dåligt så jag valde att berätta för min man för det i slutet av 2022. Jag har egentligen aldrig velat ha sex med honom, utan orkade inte höra tjatet och mådde även superdåligt över när han dissade och försvann. Min man pratade om att jag kanske borde se över möjligheten att jag faktiskt blivit utsatt för ett övergrepp iomed tjatet, och att han spelat på mitt dåliga mående. Vad tror ni

Det är väldigt svårt att svara på din fråga eftersom det är många faktorer som spelar in. Att tjata sig till samlag är i sig inte brottsligt utan det viktiga är om man känt att man sagt ja till samlaget frivilligt när man ändrar sig. Att han dissat dig efteråt har heller ingen betydelse när man tittar på om brott begåtts men jag förstår att det kändes ledsamt. Om det varit så att du varit väldigt sjuk och han utnyttjat detta för att få samlag skulle det under vissa omständigheter kunna vara fråga om våldtäkt. Om du väldigt starkt upplever att du haft samlag som du inte samtyckt till kan du polisanmäla det och få det utrett. Lycka till!


Hej, för några månader sen gick min bästa vän ner på mig fast jag sa att jag inte ville, tillslut fick jag säga till på skarpen och då slutade han. Det här har fått mig att må så sjukt dåligt, vad ska jag göra?

Hej,

Att utföra sexuell handling när någon uttryckligen sagt nej är brottsligt. Detta även om han sedan slutade. Du kan polisanmäla och få det utrett men sexuella ofredanden och våldtäkt är relativt svårbevisade brott. Det kan hjälpa om du har pratat med någon i anslutning eller efter händelsen. Om du har mått dåligt är det också bra att söka annat stöd av t ex psykolog.


Hej, jag är 12 år och jag undrar om jag kan få stöd i vad jag ska göra. Min mamma gör något som är jätte allvarligt. Hon tar droger och är ihop med en hemsk kille och dom brukar bråka jättemycket och en gång hörde grannen när dom bråkade och när han såg mig ställde han frågor om det och jag va osäker på om jag skulle berätta men han ser så snäll ut och är polis så jag berättade att dom bråkade och att dom brukar bråka mycket. Då sa han att jag kan få komma in till honom när det känns för jobbigt att vara hemma vilket jag gjort. Jag har alltså gått hem till honom flera gånger och ibland har han sagt att vi måste ha sex och ibland har jag fått sova och vara där ensam men när jag berättade för min vän sa hon att det kan vara olagligt att vi har sex och när jag frågade honom blev han jättearg över att jag hade berättat för min vän och sa att det inte gäller poliser.

Alltså att poliser är ett undantag men nu vill jag inte träffa honom mer trots att det är jobbigt hemma men han har sagt att det är han som bestämmer över mig och nu är det inte jag som bestämmer när jag ska gå dit utan han som bestämmer. Det känns jobbigt för mig eftersom han har mitt skolschema och vet när jag har träningar och allt så jag kan inte säga att jag inte kan och jag får inte ens göra det heller har han sagt. Men nu vet jag inte vad jag ska göra, kan jag få hjälp?

Det du berättar är en mycket allvarlig situation. Att din mamma tar droger och att det är bråk hemma är skadligt för din hälsa och utveckling. Det behöver du prata med andra trygga vuxna om för att få hjälp. Ofta kan man i sådana situationer få bo hos andra anhöriga eller hos familjehem. Det är för många unga en skrämmande tanke men det beror mest på att man är rädd för det okända och för förändringar. När det gäller polisen du berättar om så bestämmer han inte över dig även om han är polis. Du är 12 år och att ha sex med dig är våldtäkt mot barn eftersom du är under 15 år. Om mannen verkligen är polis utnyttjar han dessutom sin ställning och din svåra och utsatta situation vilket är väldigt allvarligt.

Det viktiga är att du får tala med någon vuxen som förstår och kan hjälpa dig vidare, t ex kuratorn på skolan. Men du ska veta att denne måste anmäla missförhållanden och brott så socialtjänsten kan bli inkopplade. De arbetar med att skydda barn men också att hjälpa familjer som har det svårt. Lycka till!


Mitt barn har berättat att hen blivit rörd på ett sexuellt sätt av sin pappa. Ska man alltid tro på vad barnet säger eller är det vanligt att de hittar på. Vad bör jag som förälder göra?

“Din fråga innehåller något som är mycket svårt. Självklart ska man ta sådana uppgifter på allvar även om man också ska veta att barn kan säga saker som kan missförstås eller vara upprepningar av sådant de hört. Rådet är att skriva ner allt som barnet sagt, försöka prata med barnet men också att försöka vara uppmärksam på barnets beteende. Självklart kan man polisanmäla vilket kommer leda till en orosanmälan till socialtjänsten och troligen också till att man försöker hålla förhör med barnet. Varje vårdnadshavare måste skydda sina barn från att utsättas för övergrepp men det är ibland väldigt svårt att skydda barnet från den andra föräldern eftersom barnet också har rätt till en nära och god kontakt med denne.

Det är då svårt att skydda barnet utan bevis, om man hamnar i domstolsprocess, eller om barnet inte pratat till andra, såsom t ex på förskolan vilka hyser oro. Är socialtjänsten involverade och oroliga har man ett indirekt stöd och kan då lättare skydda barnet genom domstolsbeslut. Men ibland kan både socialtjänst och domstol få oro över en förälders misstankar om övergrepp om man inte kan visa annat än sina egna uppgifter. Detta är alltså något som är mycket svårt att svara på kortfattat och svaren är ofta olika beroende på vilken aktör man frågar. Men det viktiga är att barn under alla omständigheter ska skyddas från övergrepp av alla slag.”


Hej! En kväll var jag riktigt full, uppfattade inte vad som hände och minns inte kvällen. Fått återberättat att en kille höll på med mig och rörde mig sexuellt, är det mitt fel, vet inte om jag sagt nej på grund av mitt tillstånd? Han var inte full.

“Det är absolut inte ditt fel om du blivit sexuellt utnyttjad under berusning. Det är brottsligt att utnyttja en person som är full. Det går inte att avgöra om det du utsatts för är en sexuellt ofredande eller om det kan utgöra våldtäkt. För det senare har vi idag en samtyckeslagstiftning som ställer stora krav på att man ska försäkra sig om att den man har sex med vill det. Jag tycker att du ska polisanmäla händelsen. Då kan polisen även höra de vittnen som sett det hela.”

Tillägg från Maana: Oavsett om du polisanmäler detta eller inte och oavsett vad som sker med den polisanmälan så har personen gjort något mot dig du inte var med på, vilket inte är ok. Du kan alltid komma in och prata i vår anonyma stödchatt, hos oss kan du prata om allt.


Jag har ångest i skolan jag har haft det i 3 år. Skolan säger att dom inte kan hjälpa mig med min ångest men de tycker jag är fel. Jag vet inte vad jag ska göra mot min ångest när den kommer. Ska inte skolan hjälpa en när man har det svårt?

“Du skriver inte om din ångest beror på problem i skolan. Är det så kanske man behöver kontakta rektor och lärare för att förändra saker till det bättre. Skolan har ett ansvar för utbildning och har även skolhälsovård och tillgång till kurator. Det är dock så att om man lider av psykisk ohälsa såsom ångest bör man söka vård på egen hand, utanför skolan. Man kan fråga skolhälsovården vart man ska vända sig, såsom t ex BUP. Om du har föräldrar som kan hjälpa dig är det en bra början.”


Får en 18-årig person ligga med en person precis har fyllt 15 år?

“En person som är 15 år är ”sexuellt myndig”, även om man precis har fyllt år. Det betyder att den personen får ha sex med vem som helst, men samtycke måste naturligtvis alltid föreligga mellan båda personerna. Frivillighet kan aldrig anses föreligga om en person deltar till följd av hot eller våld, eller om en gärningsperson utnyttjar att den andra personen befinner sig i en beroendeställning. Inte heller kan samtycke föreligga om en av personerna befinner sig i en särskilt utsatt position på grund av medvetslöshet eller påverkan av alkohol eller droger. Den äldre personen måste vidare alltid försäkra sig om att den yngre personen verkligen är 15 år.

Barn under 15 år skyddas genom lagstiftning på så sätt att man inte själv kan bestämma att man vill ha frivilligt sex med någon. Den som har sex med ett barn under 15 år kan därmed dömas för våldtäkt mot barn, trots att båda parter deltagit frivilligt”.


Hej, min make har begärt skilsmässa, vi har två små barn och jag har inget arbete för tillfället. Vi har ett hus som vi har köpt tillsammans med gemensamma pengar som vi hade. Han har även skickat in ett äktenskapsförord med min signering som han har imiterat utan mitt medgivande. Kan ni snälla hjälpa mig!

“Det är svårt att ge korrekta svar utan mer information om omständigheterna utan svaret är  generellt. Utgångspunkten är att du är i behov av pengar, då du skriver att du saknar arbete för tillfället och utgår från att din exmake inte medverkar. 

Om ni båda står på lagfarten på huset äger du, oaktat ett äktenskapsförord, halva huset och har sedermera rätt till halva värdet vid en försäljning. Är du osäker på lagfarten kan du kostnadsfritt kontakta inskrivningsmyndigheten på Lantmäteriet via telefon eller mail. För det fall du inte står som lagfaren ägare på huset kan man, om man uppfyller vissa rättsliga krav, ha rätt till något som kallas dold samäganderätt i huset. Det skulle också skulle kunna ge dig rätt till en andel av värdet vid en försäljning, även här oaktat ett äktenskapsförord. För att omvandla en dold samäganderätt till en öppen kan man behöva stämma vid domstol. Hur du når en försäljning rent praktiskt beror på omständigheterna i ditt specifika fall, men kan också innebära att du behöver gå via domstol om din exmake inte medverkar. 

Vad gäller äktenskapsförordet tolkar jag dig som att äktenskapsförordet registrerats i äktenskapsregistret på Skatteverket och jag tolkar dig som att det då gäller urkundsförfalskning i ditt fall, vilket är ett brott som kan anmälas till polisen.

Beroende på innehållet i äktenskapsförordet kommer det med stor sannolikhet att påverka din rätt till bodelning av giftorättsgods, alltså likadelningen av era tillgångar med avdrag för skulder. Om han förfalskat din underskrift och du sedermera gått miste om din rätt i en bodelning finns det åtgärder du kan vidta, men det kräver som oftast att man får göra det på rättslig väg som att stämma vid domstol för att få det fastställt att äktenskapsförordet är ogiltigt eller ansöka om en bodelningsförrättare.

Återigen vill jag vara tydlig med att svaret ovan kan ändras beroende på just dina specifika omständigheter”.


För ungefär fyra år sedan ville jag bryta upp med min dåvarande KK för jag hade fått veta att hans partner inte alls visste om vår relation och troligtvis inte skulle vara så chill med det som han hade fått det att låta. (Vi träffades online och han berättade att hans förhållande var öppet sexuellt). Han hotade att sprida lättklädda bilder på mig och att han skulle berätta för sin tjej som i sin tur skulle komma till mitt jobb och ställa till med kaos om jag inte ville fortsätta ha sex med honom. Jag blev superrädd såklart och stelnade till varje gång jag hörde att det kom en kund i typ två månader efter att han hotat men jag sa nej.

Nu är jag inte rädd för honom längre och skulle verkligen vilja anmäla honom.

Jag tror att jag har kvar screenshots av vår sms-konversation. Är det för sent? Vad för brott har han gjort sig skyldig till? Om han hade övertygat mig och skrämt mig till att fortsätta ligga med honom, hade det varit våldtäkt då?

“Det kan vara fråga om olika brott som har skett men det är svårt att säga med så lite information och bedömningen beror på vilket sätt han har skrämts och hur han har hotats. Detta kan även vara fråga om försök till utpressning.”


Jag gick på en tinderdejt för ungefär 2 månader sedan, där kvällen slutade med att min dejt (kille, 25 år) tar stryptag på mig när vi strular på en soffa. Tidigare på kvällen var han väldigt respektfull, men efter att han inte kunde få stånd, blev han allt mer dominant och gillade inte att jag “ställde krav” på vad jag ville. Jag har varit i kontakt med umo som sa att jag blivit utsatt för strypsex och möjligen sexualbrott. Jag undrar vad som skulle ske om jag polisanmäler honom?

Än så länge är jag osäker på huruvida jag vill det eftersom jag förstått det som att han får mitt personnummer vid anmälan, och jag känner mig i nuläget tryggare att han inte vet mer om mig än mitt förnamn. Jag vet hans för och efternamn och adress eftersom vi var på dejt hos honom.

“Sexualbrott kan vara lite kluriga då det tenderar att bli en ord mot ord situation då det oftast sker mellan två personer och i privata utrymmen. Det kräver någon form av uppsåt förutom oaktsam våldtäkt vilket gör att det kräver stödbevisning på andra sätt om den misstänkte hävdar ex. att samlag skett frivillig eller att man inte haft för avsikt att skada någon.

Det som sker vid en polisanmälan är att du blir kallad till förhör och sedan om ärendet fortsätter så blir han kallad till förhör och delgiven misstanke. Det är då han får veta vem som är målsäganden. Personnr får han inte men däremot kan han få ditt namn. Efter förhören får förundersökningsledaren fatta beslut om det ska gå vidare eller om ärendet läggs ner.”

Tillägg från Maana: Oavsett om du polisanmäler detta och oavsett vad som sker med den polisanmälan så har killen gjort något mot dig du inte var med på, vilket inte är ok.


Vad kan jag göra om min mamma vägrar ge mig tillgång till mina sparpengar (från spargris och födelsedagskort) som är under hennes bankkonto?

Olovligt förfogande är i Sverige ett brott, som upptas i brottsbalken, 10 kap. 4 §. Brottet består i att någon, som fått egendom i sin besittning, vidtar en åtgärd, varigenom någon berövas sin ägande- eller säkerhetsrätt till egendomen, utan att detta kan klassas som förskingring eller trolöshet mot huvudman.”


Jag blev våldtagen av en kille som var över 20 år när jag var 14 år. Våldtäkten ägde rum för många år sedan. Hur långt efteråt har jag möjlighet att göra något juridiskt? 

“Eftersom du var under 15 år är detta våldtäkt mot barn. Detta är undantaget från preskription, innebärandes att du kan göra en anmälan om detta och få ärendet prövat.”


Är det ett brott om ens partner varit så hårdhänt att man fått blåmärken av hen?

Det beror på i vilket sammanhang detta har skett, partnerns uppsåt och hur du har uppfattat det. Det skulle kunna va misshandel, ringa misshandel eller vållande till kroppsskada. Men för att kunna besvara denna fråga behövs ytterligare information, bland annat hur omfattande skadan är. Vållande till kroppsskada kräver att skadan inte är av ringa slag. Vidare är frågan vad partnerns intention var. Om det skett med avsikt, dvs om det funnits uppsåt till att skada, om det skett av oaktsamhet eller olyckshändelse.


Om man blivit tjatad till sex och tillslut gått med på det, är det ett brott? Är det ett sexuellt övergrepp eller våldtäkt?

Det kan vara fråga om ett övergrepp men behöver mer information om de inblandades agerande och hur situationen såg ut. Vi har även något som kallas oaktsam våldtäkt. Det är olika rekvisit för olika brott.

Tillägg från Maana: Förklaring av ordet rekvisit:
Varje lag ställer normalt upp ett antal villkor. För att en lag ska vara tillämplig krävs att något eller alla dessa villkor, rekvisit, är uppfyllda.


Om man är 15 och ens flickvän är 14, får man ha sex då?

Samlag med någon under 15 år räknas som våldtäkt mot barn då man anser att någon under 15 år inte kan lämna ett faktiskt samtycke.


Jag är thailändsk medborgare som just nu bor i Sverige. Jag är mycket intresserad av thailänsk politik och har uttryckt mina åsikter om kungen och regeringen. Jag har fått hot och hat av andra som har annan politisk åsikt både på youtube och facebook men även fysiskt då de dykt upp vid mitt hus.

Det har även tagits bilder och sänts livestreams från mitt hus vilket lett till att någon hittat mig och rispat min bil. Jag har även blivit uppsökt av en kvinna som hotar att anmäla mig och som fortsätter kontakta mig trots att jag bett henne sluta. Hon säger också att hon har anmält mig och att jag kommer få ett brev från hennes advokat. Vad kan jag göra för att få dem att sluta hota och förfölja mig? Jag vill fortsatt ha min youtube kanal men har nu inte mycket politiska uttalande.

Av de uppgifter du har lämnat kan du ha blivit utsatt för olika former av brott som exempelvis ofredande, skadegörelse mm. Jag skulle råda dig att vända dig till polisen och förklara din situation.


Är det olagligt för min skola att neka mig rätten att be inomhus i skolan under rasten?

Utifrån att du har religionsfrihet i Sverige kan skolans agerande tolkas som diskriminerande och därav olagligt. Det är dock en rad olika omständigheter som ska vägas in i en sådan bedömning.


Hej, om man blivit hittad i en bil medvetslös efter en olycka då man kört av vägen sen blir man förd till sjukhus och där tar de blodprov och ser att man har promille i blodet som är straffbart, kan man bli av med körkortet då om ingen sett en köra och det inte finns något bevis att man framfört fordonet? Då man bara hittats i fordonet ett tag efter.
Är väl ish uppenbart men kan man bli dömd om inget bevis finns att man ens kört utan bara hittats i bilen?

“Det stämmer. Det beror på om man ansetts vara föraren i bilen. Går det inte fastställa huruvida personen varit förare eller passagerare så kan man inte heller åtalas eller dömas för rattfylleri. Detta då det inte är olagligt att vara berusad i en bil som passagerare.


Hej, Frågan gäller SoL då jag blivit placerad i en annan kommun av den kommun jag är folkbokförd i eftersom jag går i skolan där och har allt mitt sociala stöd där. Har bott i stödboende under utredningstiden men de vill flytta tillbaka mig till hemkommunen där mina föräldrar är väldigt etablerade och jag anser det som hotfullt.

Svaret jag fått är att jag måste flytta tillbaka för att ”mina föräldrar har försörjningsplikt (går på gymnasiet) men inte kommer att fullfölja detta och kommunen kommer endast att erbjuda dig hjälp inom kommunen för det verkar inte som att du har något vårdbehov men vi ska utreda skyddsbehovet”. Dock känner jag att de förminskat allt jag sagt men jag undrar vad jag kan göra för att fortsätta vara placerad i den kommunen jag är i nu – finns det något i lagen som skyddar mig eller kan ge mig bättre förutsättningar för att driva detta?

Nu vet jag inte skälet till att du är placerad från dina föräldrar men av den information jag får här så indikerar det på någon form av omsorgsbrister från föräldrarnas sida som gör att du behöver skyddas från de. Om detta stämmer så skulle jag vilja säga att det föreligger ett vårdbehov i sådana fall. Men jag skulle behöva veta mer om ärendet för att kunna ge ett tydligare svar.


En kille kom för att prata med mig på internet och han var upprörd över att jag inte svarade. Så han hotade och förolämpade mig och sa dåliga saker på många sätt. och han sa att han skulle informera polisen om att skicka mig tillbaka till Thailand. Han sa att jag inte har ett svenskt pass, men det har jag. Jag har permanent visum för att stanna här.

Är det olagligt att hota på falska grunder? Känner mig diskriminerad.

Att anmäla någon till polisen på oriktiga grunder utgör ett brott s.k falsk tillvitelse. En annan fråga är hur hoten har skett. Det skulle kunna bli fråga om ofredande eller olaga hot beroende på vilket sätt det har skett på.


Hej! Jag är en 12 årig tjej som har blivit utsatt för sexuellt ofredande på snapchat. Det var över en månad sen det hände, men jag bara undrar om det är försent att anmäla till polisen om det? Eftersom jag inte har så mycket bevis eller något.

Det är inte försent att anmäla, men det vore dock bra om du kunde styrka din berättelse med någon form av bevisning. Det kan vara bild på chatten, användarnamn etc.


Hej. Är det olagligt att namnge en person som utsatt en för ett sexuellt övergrepp? Om personen inte är dömd i rätten eller så.

“Det finns en risk för att det definieras som förtal.

Tillägg från Maana: 

Det kan vara svårt att veta vad just förtal innebär. Förtal skulle förenklat kunna beskrivas som att du inte får uttala dig om andra människor på ett sätt som får dem att i andras ögon framstå som mindre värda. Ska du förenkla ännu mer kan du säga att du inte får säga något som får andra att tycka illa om någon. Ett vanligt förtalsbrott är att peka ut någon som brottslig.”


Hur ska man veta att en annan person har gett en samtycke? Är det bara genom ord eller vad räknas in i samtycke?

“Det framgår inte tydligt av frågan vad samtycket som efterfrågas ska avse- därför är det svårt att svara juridiskt.

Tillägg från Maana: 

När du ska ha sex eller på annat vis vara fysisk med en person behövs samtycke från alla inblandade. Att en person inte säger nej eller är tyst är inte detsamma som att det finns samtycke. 
Du kan läsa mer om samtycke här.
Du kan också titta på det här klippet som förklarar samtycke på ett enkelt sätt.


Hej. Min dotter 30 år lider av psykisk ohälsa, plus olika diagnoser. Jag har fått vetskap om hon säljer sex till män. Denna lilla 30 åring är ett litet barn psykologiskt, med sina diagnoser.
Vad ska jag göra? Vad kan vi göra?

“Detta är tyvärr inte en juridisk fråga.”

Tilllägg från Maana: Det låter som att du och din dotter har det tufft. På din berättelse låter det som att din dotter kan ha sex som självskadebeetende. Kan det finnas egna trauman din dotter har som hon behöver bearbeta och gå i terapi för? 

Det finns föreningar som arbetar både med stöd och akut hjälp till personer som säljer sex eller har blivit utsatta för sexualla övergrepp.

Exempel på föreningar/organisationer att höra av sig till är: https://www.talita.se/

Samtalsgrupp Föreningen tillsammans: https://www.foreningentillsammans.se/stodhttps://www.foreningentillsammans.se/stod

Om din dotter har svårigheter att få vardagen att gå ihop kan ni också söka till exempel boendestöd från kommunen. Vårt sista tips är att försöka få till en SIP – samordnad individuell plan. Detta är ett sätt att tvinga fram samverkansmöten med sjukvården, dom får inte neka en detta. Personen behöver dock ha kontakt med fler instanser då, typ socialtjänst: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/

Vi hoppas detta kan hjälpa er framåt!


Är det olagligt att hota med att sprida nakenbilder??

“Det kan vara brottsligt att sprida nakenbilder och även brottsligt att hota om att sprida nakenbilder. I detta fall, om det rör sig om endast hot så faller det inom ramen för olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken – ”Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år”.


Om man blivit utsatt för en våldtäkt men inte har anmält för man har mått extremt dåligt men nu fått hjälp och vill anmäla det 5 månader senare är det troligt att han blir dömd för det eller kommer han komma undan med det. Han var 18 år jag var 15 år.

“Vi kan tyvärr inte svara på hur troligt det är att han blir dömd eller huruvida han kommer undan med det. Det behöver dock utredas av polis och för det fall du har vittnen eller annan bevisning till stöd för att brottet skett, är det bra att lämna in det i samband med polisanmälan.”


Jag har adhd och depression. Jag 16 år skulle gärna vilja ha en kontaktfamilj att vara hos ibland. Jag vet inte om jag kommer bo i samma stad i höst. Hur fixar jag en kontaktfamilj?

“Du kan ansöka om att få en kontaktfamilj genom socialtjänsten i den kommun du bor.”


Mitt ex har grova sexuella bilder på mig och han är psykopat rakt igenom. Jag är rädd att han ska läcka bilderna om man anmäler honom för bland annat våldtäkt, eller ansöker om kontaktförbud (han SWISHAR mig i nuläget…). Vad ska/kan jag göra??! Hjälp mig

“Du kan försöka övertala honom om att radera bilderna på dig. För det fall han skulle sprida fotografierna eller hota dig med att sprida dessa för det fall du gör en polisanmälan kan han göra sig skyldig till brott. .”


Hej min son är 12 år vi var på domstol 2019 och han vill inte träffa sin pappa. Pappan har umgänge varannan helg. Sist var pappa berusad och tagen av polisen och blev anmäld o aggressiv. Kan jag neka umgänge. Är det någon som lyssnar på sonen?

“Om du bedömer att umgänget är förenat med risker för din son kan du neka umgänge. Som jag tolkar din fråga har det som du beskriver ägt rum under umgänge vilket din son inte ska behöva bevittna. Du bör dock föra en dialog med socialtjänsten gällande detta för att slippa eventuella påståenden om umgängessabotage från barnets far.

Din son har uppnått en ålder där även hans vilja är av vikt varför även hans röst bör bli hörd av socialtjänsten.”


Om någon säger något homofobiskt till exempel att homosexualitet är inte finns, att personer som “påstår” att de är homosexuella är sämre än andra eller att personen hatar homosexuella, är det ett brott?
Har hört nåt om att det varierar beroende på hur många som det är där och lyssnar, alltså om det är en privat konversation eller inte? I så fall var går gränsen?

Denna fråga går inte riktigt att svara på då allt beror på en rad olika omständigheter. Du kan läsa mer om hatbrott här: https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/hatbrott/


Om mitt ex har hotat mig på snap och jag anmäla det, måste mina föräldrar gå med till polisen?


Du kan välja att göra polisanmälan på egen hand, dock kommer dina föräldrar informeras om din anmälan om du är under 18 år. Om du sedan blir kallad till polisförhör behöver inte dina föräldrar följa med. Som brottsoffer har du oftast rätt att få ett målsägandebiträde som närvarar under polisförhör.”


Måste jag bo hos min pappa? Han säger elaka saker till mig och vi kommer verkligen inte överens.


Om ärendet har blivit nedlagt har ni rätt att begära överprövning av nedläggningsbeslutet, vilket är en begäran om att få beslutet ändrat. En överprövning görs skriftligen och skickas till den myndighet där beslutet fattades.”


Hej, min dotter har berättat om att hon har blivit utsatt för sexuell övergrepp. Vi gjorde polisanmälan och dottern fick förhöras. Vi föräldrar fick inte vara med och vi fick ingen information. Nu har vi fått brevet att polisen lägger ner ärendet pga man har inte hittat några bevis. Hur går man vidare med detta så min dotter får hjälp?


Du kan välja att bo hos din mamma och hoppas på att din pappa accepterar det. Skulle din pappa inte acceptera ditt val kan du kontakta en annan vuxen person i skolan eller socialtjänsten i din kommun. Du ska inte behöva bo hos en förälder som du inte trivs hos.”


Jag undrar om jag måste bo hos min mamma om jag inte vill. Jag vill bara bo hos pappa?


“Du kan välja att bo hos din pappa och hoppas på att din mamma accepterar det. Skulle din mamma inte acceptera ditt val kan du kontakta en annan vuxen person i skolan eller socialtjänsten i din kommun.”


Hej jag är 14 år och fyller 15 nästa år. Jag är ihop men en kille som är 18 år. Massa säger att det är olagligt och jag undrar om dom har rätt? Och vad kan hända då?


“Er relation i sig är inte olaglig. Eftersom du är under 15 år är det dock olagligt för din kille att ha samlag med dig. I brottsbalken anges det att den som har samlag eller utför liknande handling mot en person som är under 15 år, kan dömas för våldtäkt mot barn.”


Om jag berättar någonting för skolans kurator kommer hon berätta det vidare då?


“En kurator har anmälningsplikt, vilket innebär att denne är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om denne i sin verksamhet får kännedom eller misstänker att ett barn far illa. Det går således inte att garantera att kuratorn inte skulle göra en orosanmälan om denne anser att du riskerar att fara illa. “