Om oss

Idag har Maana närmare 3 000 chattsamtal per år och över 90 aktiva volontärer. Vi är en av Sveriges största stödorganisationer för tjejer och har sedan 2010 gett stöd, trygghet, kunskap och verktyg till unga på deras villkor.

Få hjälp

Vilka är vi?

Vi är en av Sveriges största stödorganisationer för tjejer och har sedan 2010 gett stöd, trygghet, kunskap och verktyg till unga på deras villkor. Vi pratar med tjejer via anonym chatt och förmedlar kunskap genom att föreläsa för vuxna om hur unga har det. Vi bidrar till en positiv samhällsförändring där unga har förutsättningar att må bra.


Vad betyder Maana?

Vårt namn kommer från en idé av föreningens ordförande och ordet hermana, syster på spanska. Maana har flera betydelser på olika språk, såsom barn, kraft och syster. Dessa ord beskriver det vi står för som förening. Vi bidrar till en positiv samhällsförändring där unga har förutsättningar att må bra.


Organisation

Maana är en ideell förening med en ideell styrelse. Styrelsen är förtroende valda genom föreningens årsmöte.

Styrelsens arbetar efter föreningens treårs-strategi och de styrande dokument som finns för att nå uppsatta mål för året. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli med anställd personal.

Vår organisation

Ekonomi

Maanas årsredovisningar
Årsredovisningarna visar Maanas ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital och skulder. Vill du se årsredovisningar från tidigare år, kontakta info@maana.se

Årsredovisningar

Västra Götalandsregionen

Maana är den största regionala jouren i Sverige som bedriver nätbaserat stöd. Vi riktar oss mot alla som identifierar sig som tjejer och unga kvinnor, främst i åldrarna 10-25 år.

Maana samverkar med Västra Götalandsregionen och har därigenom ett uppdrag som innefattar att erbjuda ett likvärdigt stöd i hela regionen samt att vi ska sprida vår kunskap till regionens samtliga kommuner.

Vi ska aktivt verka för ett jämställt samhälle där tjejer och unga kvinnor har lika rättigheter och goda livsvillkor. Därför kunskapshöjer vi vuxna på olika sätt, för att förmedla hur våra unga har det och vad de behöver från vuxna.


Anlita oss

Vi är alltid öppna för att samverka på olika sätt och med olika aktörer. Du är välkommen att höra av dig till oss oavsett vilken form av samverkan du har i åtanke.

Vi tar emot tusentals samtal varje år och har med det fått oerhörd kunskap kring ungas livssituation och mående. Vi genomför också årliga enkäter riktade till unga tjejer och kvinnor, något som ger föreningen stor kunskap om hur unga tjejer i Sverige mår idag, vad de saknar och vad de önskar.

Oavsett var du jobbar eller vad din profession är så kan vi utbilda exempelvis din arbetsplats, vårdnadshavare, vuxna som arbetar med unga inom det område ni behöver stärkas. Läs mer om vilka utbildningar och kompetenshöjande insatser vi erbjuder genom att klicka dig vidare.

Anlita oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du ha information om vår verksamhet och hur tjejer och unga kvinnor i regionen mår? Vårt nyhetsbrev kommer ut en gång i kvartalet. Fyll i dina uppgifter nedan så kommer nyhetsbrevet snart till din mailadress

Namn(Required)

Det finns hjälp att få

Chatta med oss

Prata anonymt med oss genom vår chatt eller ansök om en digital storasyster. Du behöver inte säga vem du är och du kan prata det som är viktigt för dig.

Vår chatt

Vår app Stella

I appen kan du kan få stöd och hjälp kring ämnen som känns jobbiga. Du kan göra övningar som hjälper när man mår dåligt och skriva dagbok.

Stella

Ställ en fråga

Här kan du kan ställa anonyma frågor till vår psykolog eller vår advokat. Svaret publiceras sedan här. Du kan också läsa andras frågor och svar.

Ställ en fråga