Om oss

Organisation

Maana har i dagsläget sju anställda och en extern, ideellt arbetande styrelse på sju personer. Maana är ansluten till kollektivavtal via Arbetsgivarföreningen Fremia.

Få hjälp

Maanas styrelse.

Maanas styrelse arbetar ideellt och inga arvoden utbetalas till styrelseledamöterna för styrelsearbetet. Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och fyra ledamöter.

Styrelsemedlemmar 2024

Ordförande – Linda Lans
linda.lans@maana.se

Vice Ordförande – Sara Sjudin
sara.sjudin@maana.se

Kassör – Johanna Petersson
johanna.petersson@maana.se

Sekreterare – Ulrika Lindberg
ulrika.lindberg@maana.se

Carin Jacobsson – Ledamot
carin.jacobsson@maana.se

Birgitta Sparre – Ledamot
birgitta.sparre@maana.se

Sophia Pagil – Suppleant
sophia.pagil@maana.se


Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå nya styrelsemedlemmar. Maanas valberedning består av Cassandra Larsson, Moa Berglund, Shandiz Golchin Hibberd och Sodaba Rustam. Kontakta valberedningen på valberedning@maana.se.


Styrande dokument

Maana arbetar efter föreningens stadgar och en treårsstrategi. Utöver detta upprättas verksamhetsplan samt årsplanering för föreningens olika områden.