Diskriminering

Rasism

Rasism har en lång historia och har uttryckts på olika sätt i olika tider och i olika delar av världen. Ordet rasism används för att beskriva intolerans mot olika grupper på grund av etnicitet, hudfärg, kultur eller religion och syftar framförallt på intolerans mot icke-vita personer.

Få hjälp

Vad är rasism?

Rasism kan förklaras som ett system av idéer, fördomar och handlingar som är baserat på att människor är olika värda baserat på hur de ser ut. 

Rasism har en lång historia och har uttryckts på olika sätt i olika tider och i olika delar av världen. Idag används ordet rasism generellt sett för att beskriva intolerans mot olika grupper på grund av etnicitet, hudfärg, kultur eller religion och syftar framförallt på intolerans mot icke-vita personer.

Under 1900-talets början var idén om olika människoraser väldigt utbredd i samhället. Man menade också att de olika raserna skulle ha olika värde, och ledde till att vissa grupper av människor behandlades väldigt illa.

Rasism eller rasistiska värderingar och föreställningar leder än idag till diskriminering. Diskriminering enligt lagen är när en person missgynnas eller kränks på grund av vissa anledningar och i vissa situationer. Det kan till exempel vara att vita personer enklare får jobb, eller mildare straff.

Rasism eller rasistiska värderingar och föreställningar kan också leda till våld, kränkningar och andra brott.


Rasism och normer i samhället

Normer är osynliga regler om hur en ska vara eller vad som är normalt. Normer och fördomdar påverkar hela ens liv, och gör att människors villkor i livet ser väldigt olika ut.

Vissa normer är bra och behövs för att våra samhällen ska fungera. Men många normer är föråldrade och baserade på rasistiska fördomar. Detta kan leda till olika typer av diskriminering eller att vissa människor har sämre livsvillkor. Det finns till exempel en norm i Sverige om att man ska ha ljus hud.

Det finns tydligt stöd i forskning att personer som på olika sätt avviker från normen i samhället, till exempel att man har en annan hudfärg eller religion än majoriteten av befolkningen, oftare har sämre psykisk och fysisk hälsa.

Det är också större risk att utsättas för dåligt bemötande (mikroagressioner), och våld. Det kan också vara svårare att få jobb.

Lär dig mer om rasism genom att klicka dig vidare:

Levande historia – fakta om rasism
Umo om våld och diskriminering
Friends om rasism och mobbning