Diskriminering

Vad är diskriminering?

Att bli utsatt för diskriminering kan kännas väldigt jobbigt och svårt. Den eller dem som utsätter någon för diskriminering har ofta mycket fördomar. Kom ihåg att det aldrig är ditt fel om någon behandlar dig dåligt. Du har rätt att få stöd och hjälp.

Få hjälp

Enligt lagen

Diskriminering handlar mycket om fördomar. Vissa människor tror att andra personer ska vara på ett visst sätt baserat på till exempel hur de ser ut, vilket kön de har eller vilken hudfärg de har.

Det finns exempelvis fördomar om att kvinnor inte kan något om teknik eller bilar, att personer med funktionsvariation inte kan göra vissa arbetsuppgifter eller att unga personer är sämre på att ta ansvar än äldre.

För att det ska räknas som diskriminering enligt lagen måste personen missgynnas eller kränkas baserat på en eller flera av diskrimineringsgrunderna. Det finns idag sju diskrimineringsgrunder enligt lagen:

• Kön
• Könsidentitet och uttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning/funktionsvariation
• Sexuell läggning
• Ålder

De sju grunderna har man valt ut för att de är dem vanligaste grunderna för diskriminering. De flesta personer som utsätts för diskriminering och behandlas orättvist gör det på grund av någon eller flera av de sju grunderna. Om man till exempel är tjej och har en funktionsvariation kan man diskrimineras både på grund av sitt kön och på grund av sin funktionsnedsättning.

För att det ska ses som diskriminering enligt lagen måste det också ske i vissa situationer. Dessa situationer är till exempel:

• I skolan eller på universitet/högskola
• När du söker en plats på en utbildning
• På jobbet, eller när du söker ett jobb
• I hälso- och sjukvården
• När du har kontakt med myndigheter, till exempel polisen, arbetsförmedlingen eller socialtjänsten
• När du vill hyra en bostad.

Men diskrimineringslagen gäller inte i alla lägen och alla situationer. Om en annan privatperson kränker eller behandlar dig dåligt på grund av en av diskrimineringsgrunderna, till exempel för att du är homosexuell, räknas inte det som diskriminering enligt diskrimineringslagen. Däremot kan det räknas som ett annat brott som olaga hot, trakasserier, hatbrott, misshandel eller liknande.


Diskriminering och fördomar hänger ihop

Att diskrimineras kan innebära risk för våld. Det kan till exempel innebära att en person hotar eller hatar någon baserat på exempelvis hur någon personen ser ut, vem den gillar eller var den kommer ifrån. Det är olagligt att utsätta någon person eller en grupp personer för trakasserier.

Diskriminering i skolan är också vanligt. Men i lagen och läroplanen som skolan ska följa står det att ingen elev ska utsättas för orättvis eller dålig behandling. Skolan ska dessutom jobba aktivt för att ingen ska diskrimineras och ha en plan för hur de som behandlas orättvist ska behandlas bra. 


Upplever du diskriminering?

För att komma till rätta med orättvisor ges ibland extra stöd till de personer eller grupper som diskrimineras. Det kan till exempel handla om att en elev som har svårt för matte ska få extra hjälp i matte. Eller att en person som sitter i rullstol ska ha företräde att gå på toaletterna med bred dörr.

Det kan också handla om att idrottsföreningen bestämmer att tjejer ska få den bästa träningstiden, för att fler tjejer ska börja spela fotboll och tycka att det är roligt, även om det är fler killar som spelar fotboll i föreningen. Det här är inte diskriminering utan ett sätt att försöka jobba mot ojämlikhet och orättvisor.

På Diskrimineringsombudsmannens hemsida finns mer information om diskriminering. Där kan du också göra en anmälan om du har blivit utsatt. Om du blivit dåligt behandlad eller kränkt av en annan privatperson kan du anmäla detta till polisen. 

Kom ihåg att ingen får utsätta dig för diskriminering! Det är aldrig ditt fel om någon behandlar dig dåligt. Du har rätt att få stöd och hjälp.