Våld

Olika typer
av våld

Våld kan se ut på olika sätt och ibland syns det inte utanpå. Här har vi listat vilka olika typer av våld som finns. Det är vanligt att man utsätts för flera typer av våld samtidigt. Kom ihåg att ingen får göra dig illa! Det är aldrig ditt fel om någon kontrollerar dig och utsätter dig för våld.

Få hjälp

Vad är våld?

Det finns flera olika typer av våld. Ibland handlar det om att någon slår en, och ibland är det att någon skrämmer en på olika sätt. Här nedanför har vi listat olika typer av våld.

• FYSISKT VÅLD 

Fysiskt våld kan till exempel vara örfilar, att någon drar dig i håret, knuffar, håller fast, sparkar, slår dig mot kroppen eller tar stryptag.

• PSYKISKT VÅLD 

Psykiskt våld kan vara hot, att någon i din närhet kontrollerar dig, eller säger kränkande och taskiga ord till dig. Psykiskt våld kan ibland vara svårt att peka ut och förklara. Det är ofta osynligt men kan vara det som gör mest ont. Här ingår även hot om våld, alltså att man hela tiden är rädd att bli utsatt för våld. Psykiskt våld kan också vara att någon i din närhet skadar ditt husdjur eller ägodelar, eller hotar om att göra det.

• SEXUELLT VÅLD 

Sexuellt våld kan vara våldtäkt, incest (sexuella övergrepp inom familjen) tjatsex eller att någon har sex med dig när du sover. Det kan också vara att någon tafsar, frågar dig frågor om sex fast du inte vill eller skickar dickpicks.  

Många som identifierar sig som tjejer känner sig pressade att ställa upp på vissa saker, till exempel saker som man sett i porr. Men den som en har sex med en måste alltid ta reda på om du vill ha sex, under hela tiden ni har sex. Man har också rätt att avbryta sex när man vill, även fast man kanske ville ha sex i början, eller har ville prova vissa saker men inte andra. 

• MATERIELLT OCH EKONOMISKT VÅLD 

Det kan vara att din partner slår sönder något du tycker om, tar din mobil, har sönder kläder eller annat som den vet att du bryr dig om. Det kan också vara att någon har kontroll över dina pengar eller köper saker i ditt namn.

• FÖRSUMMELSE 

Att bli försummad betyder att inte få sina rättigheter respekterade av sina vårdnadshavare. Dina föräldrar eller vårdnadshavare kanske låter dig gå hungrig eller så finns det aldrig mat i kylen. Du kanske inte får varma kläder under vintern. Dina skor kanske är trasiga och du får inga nya. Försummelse kan också vara att dina föräldrar inte ger dig kärlek och att du inte känner att de bryr sig om eller lyssnar på dig. 

• DIGITALT VÅLD 

Digitalt våld är när någon skriver elaka saker om eller till dig i sociala medier, lägger upp bilder på dig och kränker dig. Det kan också vara att din partner vill ha lösenord till alla dina sociala medier, eller att du alltid ska dela din location med den. Det kan också vara att du känner dig tvingad att skicka nakenbilder på dig själv till någon.

Digital våld är också när en vuxen tar kontakt med dig i sexuellt syfte. Den vuxna vill kanske ha avklädda bilder, att du gör sexuella saker på dig själv i kameran eller liknande. Om någon vuxen gör så mot dig så är det ett allvarligt brott. Det kallas också grooming, och det kan du läsa om här. 


Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld kan vara att du till exempel inte får träffa vilka du vill, dejta vilka du vill eller klä dig som du vill för någon eller några i din familj eller släkt.

Du kan också vara utsatt för andra typer av våld, så som digitalt, fysiskt och psykiskt våld där personen eller personerna som begår våldet menar att heder är “anledningen” till våldet. 

Det är i störst utsträckning flickor och unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, men även pojkar kan drabbas. Ofta förklaras våldet med att killarnas och männens heder står på spel om tjejerna och kvinnorna i familjen får dåligt rykte.

Personer som är normbrytande drabbas ofta också, till exempel om du är homosexuell. I hederskulturer finns ofta väldigt strikta normer kring kön och kärleksrelationer.

Det finns flera olika föreningar och organisationer som arbetar med att hjälpa personer som utsätts för hedersvåld. Du hittar kontaktuppgifter till dem här


Om någon utsätter dig för våld

Kom ihåg att ingen får göra dig illa! Det är aldrig okej, och det är aldrig ditt fel om någon kontrollerar dig och utsätter dig för våld.

Det är bra att berätta för någon man litar på om det man blir utsatt för, oavsett vilket eller vilka typer av våld det handlar om. Man kan till exempel prata med en kurator på skolan, någon lärare, eller annan vuxen man litar på.

Det finns många olika föreningar och organisationer som arbetar för att hjälpa personer som blir utsatta för våld. Du är alltid välkommen att chatta med oss på Maana – vi finns här för dig!

Om läget är akut och du befinner dig i direkt fara, ring alltid 112.