Om oss

Sök till
vår styrelse

Känner du ett engagemang för tjejers rättigheter och vill bidra till förändring för tusentals tjejer och unga kvinnor?

Maana söker nu ledamöter för styrelseuppdrag 2024.

Få hjälp

Vad innebär uppdraget?

Maana är en feministisk, demokratisk, partipolitiskt- och religiöst obunden samt icke-vinstdrivande ideell förening som grundades år 2010. Vår vision är ett jämställt samhälle därtjejer och unga kvinnor har lika rättigheter och goda livsvillkor. Vi är en stöd- ochutbildningsorganisation som tillhandahåller nätbaserat stöd med jour via chatt, mail och mobilapp. Vi tillhandahåller ett nationellt stöd till alla som identifierar sig som tjej och arbetarpreventivt med kunskapshöjande insatser.

Inför styrelseåret 2024 vill vi bjuda in både nuvarande och nya medlemmar att söka till styrelsen samt valberedning och rollen som revisor.
Hur mycket tid en lägger på styrelsearbetet kan komma att variera, både utifrån din roll i styrelsen och utifrån verksamhetsåret. För att kunna göra ett bra arbete med det ansvar som åligger en styrelse behöver du som styrelsemedlem ha möjlighet att lägga ungefär två timmar i veckan plus styrelsemöten en gång i månaden. I perioder kan det bli mer arbete.

För samtliga styrelseroller vill vi att du uppfyller följande krav:
– Du ställer dig bakom föreningens värdegrund.
– Du är minst 18 år gammal.
– Du har inga betalningsanmärkningar (Maana kommer att ta en kreditupplysning på de kandidater som nomineras)
– Du identifierar dig som kvinna/tjej och/eller har en identitet bortom tvåkönsnormen.
– Du har för avsikt att vara engagerad i styrelsearbetet genom att närvara vid varje styrelsemöte, årsmöte och vara inläst på föreningens styrande dokument och policys.
– Du förstår att det tillkommer fler uppgifter för dig att engagera dig i.
Du har för avsikt att vara aktiv i styrelsearbetet.

Det är meriterande om du har erfarenhet eller stort intresse av:
– Ledarskap och arbetsgivaransvar/HR-arbete
– Kommunikation, varumärkes- och affärsutveckling
– Utveckling och förbättring av arbetssätt och samarbete
– Förändringsarbete och organisationsutveckling
– Insamling och sponsoransvar
– Styrelsearbete
Vi eftersträvar en bredd vad gäller exempelvis ålder, etnicitet, religion, språk, sysselsättningoch tidigare erfarenheter.

För att kunna bli förtroendevald krävs medlemskap i Maana. För medlemskap betalar du en årsavgift på minst 50 kronor. Du kommer även få genomgå vår grundutbildning. Det betalas inte ut något arvode till styrelsen då Maana är en ideell förening. Det finns istället en möjlighet att som styrelseledamot få omkostnadsersättningar för till exempel resor och liknande.

När du skickar in din ansökan önskar vi att du bifogar ditt CV samt anger vilken/vilka roller du är intresserad av och på vilket sätt din kompetens kan stärka föreningen och styrelsen.


Vi önskar få in din ansökan till:
valberedning@maana.se eller fyll i formuläret här nedan, senast den 11 februari 2024 kl. 17.00.
Vi går igenom ansökningar och håller intervjuer löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Sök till vår styrelse

Fyll i formuläret nedan, när du skickat in dina uppgifter kommer ett hälsningsmeddelande upp. Då vet du att din ansökan är inskickad. Ibland hamnar våra mail i skräpkorgen så kika gärna en extra gång så mailet inte försvinner. Vid frågor kontakta valberedning@maana.se

"*" indicates required fields

För att engagera sig i vår styrelse måste du fyllt 18 år.
Vi vill gärna veta lite mer om dig och vad som gjort att du vill engagera dig i vår styrelse och vad du har erfarenheter som är meriterande i en styrelse.
GDPR*