Droger

Sluta med droger

Att sluta med droger är jobbigt och det kan ta tid så du behöver ha tålamod. Men det går att sluta att bli drogfri! Genom att söka hjälp kan du få stöd hela vägen av personer som är duktiga på att möta personer som är beroende.

Få hjälp

Så kan du upptäcka ett beroende

Det kan vara svårt att själv märka att man har problem med droger. Det är ganska vanligt att andra märker det först. Börja med att berätta för någon, även om du inte tror att du har så stora problem.

Att fundera över hur du blir påverkad av att använda droger* kan vara ett bra första steg att ta sig ur ett beroende.

Det kan till exempel vara frågor som:

• Finns det oro hos dig eller någon i din närhet över ditt droganvändande?
• Hur ofta tar du droger? Varför gör du det?
• När du använt droger, har du hamnat i obehagliga eller farliga situationer? 
• Har du valt bort saker, personer eller roliga saker på grund av droger?
• Hur fungerar skola, relationer och ekonomi?

Fundera lite på dina svar och se om det är något du vill ändra på och hur det du vill att det ska vara istället. Att sluta med ett beroende är många gånger svårt men det går! Att ha någon som man litar på med sig på vägen kan vara till hjälp. 

* Med droger menar vi narkotika – ämnen som är olagliga, som kan skada oss och ge oss ett beroende. Det kan vara pulver, tabletter eller något som man röker. Att vara beroende av droger gör ofta att man får problem med skola, relationer och din hälsa. 


Våga be om hjälp

Att sluta med droger är jobbigt och det kan ta tid, så du behöver ha tålamod. Genom att söka hjälp kan du få stöd hela vägen av personer som är duktiga på att möta personer som är beroende.

Det första steget är att berätta om din situation och ditt mående för någon som du litar på. Det kan vara en släkting, vän eller någon i din skola eller på ditt jobb. Det finns också mottagningar och organisationer som du kan få hjälp av. Det kan vara till exempel en ungdomsmottagning, vårdcentral, Mini Maria, eller Anonyma narkomaner.

När du söker hjälp kan du bli erbjuden olika stödinsatser. Det kan till exempel vara samtal med personal som är duktiga på att hjälpa unga personer. De som jobbar med att hjälpa unga med drogproblem har tystnadsplikt och får inte berätta för skolan, polisen eller någon annan att du har sökt hjälp. Men om du är under 18 år så kan de behöva berätta för dina föräldrar.

Du kan också få hjälp att prata med din familj och vänner. Det är många gånger svårt att berätta för de som betyder mycket för en. Du kan också få hjälp att komma till behandlingshem eller sjukhus om du behöver det under en tid.

Det kan kännas läskigt och svårt att sluta med droger och det förstår vi men du är stark och du förtjänar att må bra.

Vi vet att du kommer att klara det! Vi finns här för dig.