Få hjälp

Perspektiv

Maana samarbetar med filmskaparen Julia Wolf Ekström i serien Perspektiv. Serien innehåller sex delar med personliga berättelser från tjejer och kvinnor.


Julia Wolf Ekström

Julia har tidigare skapat film om svåra ämnen och brinner för att genom film ge stöd och hopp till andra.

Denna gång har Julia skapat en serie med sex avsnitt där hon möter sex modiga tjejer och kvinnor i samtal om livet och självkänsla i syfte att ge hopp och stöd till andra kvinnor.


Perspektiv avsnitt 1.

I första avsnittet av Perspektiv möter vi Viktoria Karlsson!
Hon delar sitt perspektiv och sin erfarenhet av suicid och sexuella övergrepp. Det är en gripande intervju som präglas av mod och som berör på djupet. Två ämnen som det pratas alldeles för lite om.

Stort tack Viktoria! Både för ditt mod och för ditt ord.


Perspektiv avsnitt 2.

I avsnitt två av Perspektiv möter vi Madeleine Wallin. Det blev en inspirerande intervju som på många sätt berör vikten av att våga tro på sig själv! Vi pratar om kvinnoskap kopplat till moderskap, om hur det är att bli mamma som ung och hur det påverkat självkänslan. Stort tack till Madeleine och hennes perspektiv!


Perspektiv avsnitt 3.

I avsnitt tre av Perspektiv möter vi Isabella Eder! Intervjun berör hennes perspektiv av att ha ADHD och bipolär sjukdom. Detta blev ett personligt och lärorikt samtal om psykisk ohälsa. Stort tack till Isabella och hennes perspektiv!


Perspektiv avsnitt 4.

I avsnitt fyra av Perspektiv möter vi Michelle Haughton! Vi snackar självkänsla kopplat till kroppen, knoppen och livet. En intressant intervju som både berör och inspirerar! Stort tack till Michelle och hennes perspektiv!