Ska jag söka hjälp?

Kontakt
med domstol

Att bli kallad till rättegång kan göra att du känner dig orolig och stressad. För att minska känslor av stress och oro så kan det vara bra att ta reda på lite mer om vad som kommer att hända och hur allt faktiskt går till.

Få hjälp

Vad är en rättegång?

Man kan beskriva en rättegång som ett möte där de som deltar i mötet ska på olika sätt komma fram till om den som är misstänkt är skyldig till brottet eller ej. De ska också bestämma om den misstänkte ska få ett straff och hur långt det ska bli.

I Sverige finns det tre olika nivåer av domstolar som dömer i brottmål, det vill säga tarupp misstänkta brott i en rättegång:
Tingsrätten
Hovrätten
Högsta domstolen

Den som har blivit utsatt för brott (målsägande) eller är vittne till ett brott eller händelse kan bli kallad tillrättegång.När du blir kallad till rättegång så kommer du att få ett brev hem, det heter kallelse. I kallelsen står det att du måste komma till rättegången och berätta om det du blivit utsatt för eller bevittnat. Om du inte kommer till rättegången som du blivit kallad till kan du behöva betala något som kallas för vite. Det är nästan som böter för att du inte dykt upp.

Innan rättegången

Innan rättegången har polisen gjort något som kallas för förundersökning. När det handlar om brott mot barn leds alltid förundersökningen av en åklagare. Under förundersökningen har polisen eller åklagaren förhört den som är misstänkt. Under ett förhör ställer de frågor om det som hänt och du får berätta om din upplevelse. Polisen förhör många personer för att få allas versioner och för att bilda sig en så rättvis bild som möjligt.

När förundersökningen är klar får en åklagare allt material och kommer då att bestämma om det finns bevis som är så starka att en domstol ska kunna dömma den misstänkte. Om underlaget visar på bevisen är starka så väcker åklagaren det till åtal. åklagaren bestämma om den som är misstänkt för brottetska åtalas eller inte. Om åklagaren tycker att det finns tillräckliga bevis för att domstolen skakunna döma den som är misstänkt väcker åklagaren åtal. Det betyder att det blir en rättegång.

Vilka är med under rättegången?

Det kommer att finnas flera personer i salen där rättegången äger rum. De som arbetar i salen är oftast:
Domare och nämndemän – Under en rättegång är det vanligt med fyra domare. En ordförande och tre nämndemän. Det är ordförande som leder rättegången och nämndemännen lyssnar bara. Sedan bestämmer de fyra tillsammans om den misstänkte ska dömas eller inte.
Protokollförare – Protokollföraren skriver ner allt som sägs och händer under rättegången och sköter också den tekniska utrustningen som spelar in förhören.
Åklagare – Åklagarens uppgift är att bevisa att den tilltalade har begått brottet.
Målsägande – Den som har utsatts för brott kallas för målsägande
Tilltalade – Den som misstänks för att ha begått brottet kallas för tilltalad.


Ibland kan den som är målsägande få stöd och hjälp av ett målsägarbiträde. Den som är tilltalad har en försvarsadvokat till sin hjälp. Utöver dessa personer så kan det vara vinnen, sakkunniga och tolkar på plats.

Att känna sig rädd eller hotad

Det är inte konstigt att känna sig rädd när en ska vara med på en rättegång. Men om det är så att du är rädd eller känner dig hotad av någon som är kopplad till rättegången behöver du berätta det i god tid.
Det finns vissa saker som man kan få hjälp med, det kan tex vara att sitta i en avskilt rum, att vara med på länk eller att den tilltalade lämnar salen under tiden du förhörs.
Ibland kan den som är målsägande få stöd och hjälp av ett målsägarbiträde.