Ska jag söka hjälp?

Anmälningsplikt, tystnadsplikt
& sekretess

Det kan ibland kännas svårt att berätta för någon om det en varit med om eller att en mår dåligt. Personer som arbetar inom vissa yrken måste göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten om de tror att någon under 18 år far illa. Det gäller personal som jobbar inom till exempel skola, sjukvård eller polis. 

Få hjälp

Anmälningsplikt

Anmälningsplikt innebär att vuxna inom vissa yrken måste göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten om de tror att någon under 18 år far illa. Det gäller personal som jobbar inom till exempel skola, sjukvård eller polis. Detta står i socialtjänstlagen (https://lagen.nu/2001:453#K14). 

Det är viktigt att komma ihåg att en anmälan till Socialtjänsten handlar om oro för dig och är ett sätt att hjälpa dig.

Vuxna inom en frivillig verksamhet som till exempel en tränare i en idrottsförening eller i någon annan ideell verksamhet som en ungdomsjour eller tjejjour (dvs vi som verkar inom och för Maana), måste inte anmäla. Men alla som är oroliga kan göra en anmälan till soc.

Anmälningsplikt är viktigare än tystnadsplikt och går före tystandsplikten. Det betyder att en kurator eller skolsköterska får bryta tystnadsplikten om de tror att du far illa på något sätt.

Tystnadsplikt och sekretess

Personal som arbetar inom bland annat vård och inom socialtjänst har något som kallas för sekretess. Sekretessen innebär att de inte får berätta något om dig för någon annan. De får alltså inte berätta eller diskutera dina uppgifter med en kollega som inte deltar i din vård eller behandling, även om han eller hon i sin tur också har tystnadsplikt.

Anmälningsplikt är viktigare än tystnadsplikt och går före tystandsplikten. Det betyder att en kurator eller skolsköterska får bryta tystnadsplikten om de tror att du far illa på något sätt.

Tystnadsplikten kan brytas för att polisen ska kunna kontaktas om det finns risk för att du har blivit utsatt för ett allvarligt brott. Eller om du har utsatt någon annan för ett allvarligt brott.

Vad får mina föräldrar veta om jag är under 18 år?

Vilken information dina vårdnadshavare får beror bland annat på hur gammal du är, vad det handlar om och vilket ansvar du själv kan ta för din hälsa. Du kan till exempel ofta be om skydd mot graviditet, testa dig för könssjukdomar eller prata med någon om hur du mår utan att dina vårdnadshavare behöver få veta något.

Fråga personalen om du undrar hur det funkar. Du har rätt att få veta om personalen måste berätta något för dina föräldrar eller vårdnadshavare. Och du har rätt att få vara med och påverka när och hur de gör det. Berätta för personalen om du är orolig för att dina föräldrar eller vårdnadshavare ska få veta vissa saker. Då kan du och personalen tillsammans försöka hitta en lösning som känns bra för dig.

Vårdpersonalen ska inte berätta saker för dina vårdnadshavare om det kan göra att de kommer hota dig, straffa dig eller reagera på något annat sätt som kan göra att du hamnar i fara. Till exempel för att du har blivit gravid eller ska göra en abort 

Måste mina föräldrar få veta?

En regel som finns är att vårdpersonal ska inte berätta för dina vårdnadshavare om de kan innebära att du kommer att bli hotad, straffad eller att det på något sätt kommer försätta dig i fara. Det kan tex vara om du blivit gravid eller ska göra en abort.

Det är alltid bra om du frågar personalen som du har kontakt med om vad som gäller. Det finns olika faktorer som spelar in, det kan vara hur gammal du är, vad det handlar om och hur mycket ansvar du själv tar över din hälsa och ditt mående. Berätta för personalen om du är orolig för att dina föräldrar eller vårdnadshavare ska få veta vissa saker. Då kan du och personalen tillsammans försöka hitta en lösning som känns bra för dig.

Vad gäller och hos vem?

Kuratorer
Kuratorn omfattas av anmälningsplikten ovan. Om en person under 18 år far illa (utsätts för olika typer av våld eller annan fara för hälsan) så väger anmälningsplikten tyngre än tystnadsplikten, vilket betyder att kuratorn måste göra en orosanmälan till socialtjänsten. 

Skolsköterska, sjuksköterska, barnmorska: sekretess
Generellt för sjukvårdspersonal gäller sekretess, vilket innebär att sjukvårdspersonal inte får dela vidare information om en person till någon annan. Sekretess kan brytas i vissa fall.

Socialtjänsten- inom socialtjänsten råder sekretess enligt sekretesslagen. Det betyder att anställda inom socialtjänsten inte får lämna ut handlingar eller berätta om personers situation.

Tystnadslöfte

Maanas volontärer och anställda har tystnadslöfte, det betyder att det du berättar för oss stannar hos oss. Det är inget som vi berättar vidare. Det kan ibland uppstå situationer där vi behöver göra undantag från tystnadslöftet. Det kan vara om det finns fara för ditt liv, om du är under 18 år och det finns fara för ditt liv eller din hälsa. För att kunna göra undantag från tystnadslöftet och ta kontakt med annan instans måste vi veta vem du är. Hos oss är du alltid anonym och det är du som bestämmer om du vill berätta ditt namn och vart du befinner dig.

Maana sparar aldrig det som skrivs i en chatt utan det raderas nästkommande dag.