Ska jag söka hjälp?

Kontakt med
socialtjänsten

Socialtjänsten är till för att hjälpa dig om du inte mår bra, har det svårt hemma

eller på annat sätt kan behöva stöd. Socialtjänsten finns i alla Sveriges kommuner

och de kan hjälpa till med flera olika saker. 

Få hjälp

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan hjälpa dig om det är bråk hemma, om din familj har det svårt med pengar, om du eller någon nära dricker för mycket alkohol, om det finns droger i din familj eller om du är utsatt för sexuella övergrepp.

Om du själv, en förälder eller vårdnadshavare ber socialtjänsten om hjälp kallas det för att göra en ansökan. Du kan också kontakta socialtjänsten om du är orolig för att någon annan inte mår bra eller har det svårt. Det kallas för att göra en anmälan. De som jobbar med barn och unga, till exempel lärare eller fritidsledare, måste kontakta socialtjänsten om de tror att det finns en risk att en ung person far illa eller inte har det bra hemma. Om du berättar för socialtjänsten om hur någon annan har det kan du be om att vara anonym. De har tystnadsplikt.

Om socialtjänsten får reda på att någon inte har det bra så försöker de ta reda på hur situationen ser ut. Om du har gjort en ansökan gör de en så kallad utredning. Om du eller någon annan har gjort en anmälan försöker socialtjänsten ta reda på om de behöver göra en utredning. 

När socialtjänsten gör en utredning pratar de med den eller dom som har det svårt, för att ta reda på om de kan hjälpa och på vilket sätt. Oftast pratar de också med andra runt omkring den som har problem. Men om du till exempel är hotad av din familj eller har utsatts för övergrepp ser socialtjänsten först till att du hamnar i säkerhet, innan de kontaktar någon annan.

Du kan alltid prata med oss på Maana om din situation. Vi lyssnar och står på din sida!