Ska jag söka hjälp?

Stöd kring hedersförtryck

Få hjälp

Hedersfortryck.se

Hemsida: Hedersfortryck.se

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Här hittar du information om vart du kan vända dig om du eller någon du känner behöver hjälp.

GAPF

Hemsida: GAPF

GAPF – Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime

Telefon: 08-711 60 32, 070-000 93 28

Linnamottagningen/Kvinnors nätverk

Hemsida: Linneamottagningen

Linnamottagningen har sedan 1998 gett stöd, skydd och rådgivning till tjejer och killar som utsätts för kontroll, hot och våld från familj, släkt och andra närstående. Linnamottagningens stöd och skydd är både akut och mer långsiktigt. De erbjuder psykosociala stödsamtal, hjälp i kontakten med myndigheter, skyddade boenden, praktisk hjälp samt aktiviteter. Även yrkesverksamma kan vända sig hit för rådgivning, handledning och utbildning.

Du kan nå Linnamottagningen på den rikstäckande jourtelefonen 8-22 (efter 17 endast akuta ärenden). Mottagningen har HBT- och kulturkompetens.

Telefon: 020-40 70 40

Kärleken är fri

Hemsida: Kärleken är fri

Chatten är till för barn och unga som behöver stöd eller hjälp. Du som barn eller ungdom kan fråga om allt kring rättigheter, våld, hedersförtryck, begränsningar och tvångsäktenskap.

Mejl: stodchatt@rb.se

Somaya

Hemsida: Somaya

Somaya kvinno- och tjejjour ger råd och stöd via sin stödtelefon som är öppen 9-16 under vardagar. De talar flera språk.

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. De är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Somaya möter varje person med respekt, oavsett etnicitet, religion eller utbildningsnivå och arbetar för att varje person ska äga makten över sitt liv.

Telefon: 020-81 82 83

Terrafem

Hemsida: Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem bildades i mars 2000 och driver en rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem arbetar med både köns- och etnicitetsperspektiv. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder jourboende, tjejhusboende och stödlägenheter.

Telefon: 020-52 10 10

Lexfemme

Hemsida: Lexfemme

Lex Femme är en ideell tjej- och kvinnojour som arbetar för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor. Detta gör vi via en rikstäckande telefon- och juristjour samt en omfattande föreläsningsverksamhet. Vi är specifikt inriktade på kvinnor med utländsk härkomst och erbjuder hjälp på deras modersmål. I dagsläget kan Lex Femme erbjuda stöd och rådgivning på närmre 40 språk. Vi är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening. Vårt främsta mål är att förstärka kvinnors och flickors rätt att inte utsättas för fysiskt och psykiskt våld, våld i hederns namn, hot om våld, tvångsgifte, sexuella övergrepp och trakasserier.

Telefon: 020-22 00 55

TRIS

Hemsida: TRIS

TRIS – tjejers rätt i samhället är en organisation som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. De som arbetar på TRIS har flera års erfarenhet samt spetskompetens i att arbeta med målgruppen unga med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS tar emot samtal från hjälpsökande ungdomar, kvinnor samt HBTQ-personer.

Jourverksamheten vänder sig till alla i landet; yrkessamma som enskilda individer, som är i behov av råd och stöd. Inom organisationen driver TRIS flera resultatinriktade förebyggande projekt. De erbjuder yrkesverksamma konsultativa tjänster i enskilda ärenden samt utbildningar.

TRIS har även ett tillfälligt boende/skyddat boende för kvinnor från 18 år med eller utan lindrig intellektuell funktionsnedsättning, par från 18 år samt medföljande barn som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld, hot och förtryck. TRIS har även möjlighet att ta emot HBTQ-personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Jourtelefonen är öppen vardagar mellan 10:00-16:00: 010-255 91 91