Shedo

Hemsida: www.shedo.se

Shedo är en ideell förening som jobbar med att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende. Shedo ger stöd åt drabbade och anhöriga, samt arbetar för en bättre vård för patienter.