BOUJT

Hemsida: https://boujt.se

Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk!
Vi är den enda barn- och ungdomsjouren som riktar sig till döva och hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna 7-21 i Sverige.

Här får du hjälp och stöd på svenskt teckenspråk efter skoltid.

Brottsofferjouren

Hemsida: https://www.brottsofferjouren.se

Telefonnummer: 08-642 00 44 

Om du varit utsatt för brott, är anhörig eller vittne, kan du få stöd och hjälp från Brottsofferjouren. Du kan få hjälp genom samtal och stöd i rättsprocessen. 

Femcenter

Hemsida: www.femcenter.se
Kvinnojour som driver en rikstäckande jourtelefon för tjejer och kvinnor. Erbjuder stöd på många olika språk. 

Somaya

Hemsida: https://somaya.se

Kvinno- och tjejjour erbjuder telefonstöd och skyddat boende.
Erbjuder stöd på flera språk.

Lexfemme

Hemsida: www.lexfemme.com
Telefonnummer: 020-22 00 55
Stöd via mail, chat och telefon på ditt modersmål

Terrafem

Hemsida: www.terrafem.se

Telefonnummer: 020-52 10 10

Stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Här kan du få stöd på många olika språk. Du kan vara anonym och Terrafem har tystnadslöfte.

Samtalet syns inte på din telefonräkning och numret registreras inte.