Få hjälp


Maana och Gothenburg Horse Show samarbetar för en tryggare ridsport. Tillsammans lyfter vi ungas rätt att känna sig trygga och att ingen får göra något mot en som en inte vill.

Tillsammans kommer vi att synas i sociala medier och Maana kommer också att finnas på plats under Gothenburg Horse Show.


Ingen har rätt att göra något sexuellt med dig om du är under 15 år, det är olagligt och bryter mot lagen.

När du är 15 år eller mer så får du lov att ha sex men bara om du själv vill. Det är fortfarande ingen som får göra något sexuellt mot dig som du inte vill.

Det kan vara lite svårt att veta vad ett sexuellt övergrepp är och det kan vara flera olika saker. Det kan vara att någon tvingar dig till sex, eller tar på dig på ett sätt som du inte vill. Du ska aldrig känna dig rädd, lita på din magkänsla. Det behöver inte alltid vara fysiskt utan det kan att någon säger eller antyder sexuella saker, att någon tittar eller ställer sig så väldigt nära utan att du vill.

Detta gäller också på internet och sociala medier, ingen får skicka bilder eller be om bilder som har med sex att göra.Det är aldrig ditt fel!
Det är alltid den som begår det sexuella övergreppet som gör fel, aldrig den som blir utsatt.

Du har alltid rätt att säga nej eller stopp när det inte känns bra för dig! Det gäller även om det är någon du känner, är tillsammans med och också om det “bara” är en kram eller någon som skämtar.

Lita på din magkänsla – känns det inte rätt så är det inte rätt.

Du som vuxen har ansvar

Som vuxen ska du skydda barn och unga mot våld, kränkningar och nedsättande kommentarer.
Det är viktigt att du lyssnar och tror på den ungas berättelse.