Alkohol

Onykterhet

Alkoholen påverkar vår hjärna och redan vid små mängder försämras vårt omdöme och reaktionsförmåga. Det är det som händer när man blir full, onykter eller berusad. 

Få hjälp

Hur påverkas kroppen av alkohol?

När man dricker alkohol påverkas kroppen på olika sätt. Eftersom alkoholen tas upp i blodet påverkas hjärnan när man är full.

Att vara berusad, full eller onykter betyder samma sak. Saker som kan hända när du blir full är att: 

• Du känner känslor mycket starkare. Både glada och ledsna känslor. 
• Du känner dig trött och vill sova. Ibland somnar man plötsligt, det brukar kallas för att “däcka”. 
• Du känner dig snurrig och får sämre balans. 
• Du kan få svårt att prata som vanligt och sluddrar. 
• Du får minnesluckor, och kommer inte ihåg vad du har sagt eller gjort. 
• Du reagerar inte lika snabbt och det tar längre tid att tänka. Därför är det också förbjudet att göra saker som att till exempel köra bil, moped, a-traktor eller andra fordon när du har druckit alkohol. 

Om man dricker stora mängder alkohol kan det bli farligt. Det finns risk för att bli medvetslös, och då är det viktigt att någon ringer till 112.