Kontakt med Socialtjänsten

Socialtjänsten är till för att hjälpa dig om du inte mår bra, har det svårt hemma eller på annat sätt kan behöva stöd. Socialtjänsten finns i alla Sveriges kommuner och de kan hjälpa till med flera olika saker. 

Läs mer om socialtjänsten

Kontakt med polis

Att ta kontakt med polisen kan kännas läskigt, men kom ihåg att polisens jobb är att skydda människor mot brott. Det är bra att ta hjälp av polisen om du varit utsatt för ett brott.

De kan hjälpa dig att skriva en anmälan.

Läs mer om polisen

Kontakt med domstol

Att bli kallad till rättegång kan göra att du känner dig orolig och stressad. För att minska känslor av stress och oro så kan det vara bra att ta reda på lite mer om vad som kommer att hända och hur allt faktiskt går till.

Läs mer om domstolen