Sexualitet

Rätten till din kropp

Det är en mänsklig rättighet att själv få bestämma över sin kropp. Det betyder att ingen annan än du ska bestämma över vad du gör med din kropp. 

Få hjälp

Min kropp mitt val

Att ha rätt till sin kropp handlar om att ha rätt att bestämma över vilken behandling ens kropp ska få om man till exempel är sjuk. Det betyder också att det är en själv som får bestämma om man till exempel vill avbryta en graviditet.

Det är bara du som kan och ska bestämma hur många barn du vill ha, om du vill ha barn alls och vem som har rätt att röra vid din kropp. Men kvinnor och tjejer har historiskt sett, och även idag, sämre möjligheter att bestämma över sina kroppar.

Vissa länder har lagar och regler som gör att en man får bestämma vem han ska gifta sig med, oavsett vad kvinnan eller tjejen vill. I vissa samhällen är våldtäkt inte ett brott. Det bryter mot de mänskliga rättigheterna.

I vissa samhällen så bestämmer politikerna om kvinnor ska få göra abort eller inte. Det betyder att kvinnor själva inte får välja om eller när de vill skaffa barn. 


Abort är en rättighet

Den svenska abortlagen kom 1975 och ger alla kvinnor rätt till fri abort till och med den 18:e graviditetsveckan. Det betyder att man får genomgå en abort oavsett anledning. Det är bara den som är gravid som kan bestämma om den vill göra abort. 

Det går att göra abort även efter vecka 18. Men då behövs beslut från någonting som kallas Socialstyrelsen. För att göra abort kan du kontakta en ungdomsmottagning eller en abortmottagning där du bor. De som arbetar där har tystnadsplikt och får inte berätta för någon om du varit där.

Idag har flera politiska partier i Europa föreslagit, och i vissa fall genomfört, begränsningar i landets abortlagar. Vissa har till exempel gjort det olagligt för kvinnor och tjejer att göra abort oavsett hur unga de är, eller om de har varit utsatta för ett övergrepp. Det här är en skrämmande utveckling som vi på Maana ser mycket allvarligt på.

Vill du prata mer om rätten till din kropp kan du alltid komma in i chatten och prata med oss!