Sexuellt våld

Människohandel

Människohandel eller trafficking innebär att någon utnyttjar andra på olika sätt för att själva tjäna pengar. Det sker ofta i det dolda och är ett allvarligt brott. Den som utnyttjar andra kan få fängelsestraff.

Få hjälp

Vad är människohandel?

Människohandel kallas också för trafficking och innebär att någon lurar eller tvingar personer från ett ställe till ett annat där personen utnyttjas på olika sätt.

Det allra vanligaste är att barn och tjejer blir offer för människohandel och framförallt tjejer utnyttjas för att sälja sex.

Men det kan även handla om att man exempelvis tvingas tigga, slavarbeta, blir bortgift, eller måste stjäla eller sälja droger. Många gånger flyttas personer mellan länder, men det kan också ske inom till exempel Sverige.

Den som blivit offer för människohandel eller trafficking har ofta mött en person som lovar att man ska få ett bättre liv och tjäna egna pengar. Det kan också ske genom att någon hotar eller kidnappar en.

När man kommer till det nya landet eller den nya platsen tas nästan alltid ens pass eller ID-kort från en. Sedan tvingas man att göra vad den som tagit passet säger för att få mat och en plats att sova på.

Det är vanligt att man blir tillsagd att man har en skuld som man måste betala av. Människohandel är en av världens största brottsliga verksamheter. Det är den tredje största efter handel med droger och vapen. Över hälften av alla tjejer och kvinnor som tvingas sälja sex på det här sättet är medborgare i EU. 

Människohandel är en allvarlig kränkning av en persons mänskliga rättigheter. Människohandeln sker ofta i det dolda och är olagligt, och den som utnyttjar andra kan få fängelsestraff.

Även om man sagt ja till att följa med till en ny plats så är det olagligt att lura bort någon. I Sverige har regeringen bestämt att man ska jobba extra mycket med att förhindra människohandel.


Osynligt fängelse

Att vara utsatt för människohandel kan vara som ett osynligt fängelse. De som blivit offer för människohandel vågar ofta inte kontakta myndigheterna för att de är i landet olagligt.

Om man är ensam i ett främmande land där man inte kan språket är det också väldigt svårt att hitta och få hjälp. I Sverige är det olagligt att köpa sex, men inte att sälja sex. Vet man inte om detta är man kanske också rädd för att polisen ska fängsla en om man berättar att någon tvingar en att sälja sex.

Det är även vanligt att vara rädd för den som har kontroll över en. Den eller dem personerna kan till exempel hota med att skada en om man försöker ta kontakt med polisen eller migrationsverket.

Är du själv utsatt, har en kompis som du är orolig för eller vill prata mer om människohandel? Det finns hjälp att få!

I chatten kan du ställa frågor och prata med våra volontärer.